EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:286:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 286, 14. november 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 286

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
14. november 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1708, 13. november 2018, millega võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 99 kohaselt kaitse alla nimetus „Însurăței“ (KPN)

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1709, 13. november 2018, millega täpsustatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 577/98 ette nähtud tööjõu valikvaatluse tööõnnetusi ja tööga seotud tervisehäireid käsitleva lisaküsimustiku tehnilised tunnused 2020. aastaks ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1710, 13. november 2018, millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 kohast otsetoetuste kohandamise määra 2018. kalendriaastaks ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/866

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1711, 13. november 2018, millega muudetakse nõukogu rakendusmäärust (EL) nr 1371/2013 India eksportivatele tootjatele tehtud erandi kohaldamise kuupäeva osas

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1712, 13. november 2018, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/1013, millega kehtestatakse ajutised kaitsemeetmed teatavate terastoodete impordi suhtes

17

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv (EL) 2018/1713, 6. november 2018, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavate käibemaksumääradega

20

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/1714, 6. november 2018, Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu alusel moodustatud ühiskomitees võetava seisukoha kohta seoses ühiskomitee töökorra ning allkomiteede ja töörühmade pädevustingimuste vastuvõtmisega

22

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/1715, 12. november 2018, mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2020. aasta ülemmäära, 2019. aasta osamaksu ja 2019. aasta osamaksu esimese osa suurust ning hinnangulist ja mittesiduvat prognoosi 2021. ja 2022. aasta osamaksu suuruse kohta

30

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1716, 13. november 2018, millega muudetakse rakendusotsust 2013/776/EL, millega asutatakse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet

33

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1289/2013 (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud) parandus ( ELT L 347, 20.12.2013 )

35

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top