Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:217I:FULL

Euroopa Liidu Teataja, L 217 I, 27. august 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 217I

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
27. august 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1204, 27. august 2018, millega muudetakse 290. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

27.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 217/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1204,

27. august 2018,

millega muudetakse 290. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

23. augustil 2018 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee teha kolm uut kannet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid tuleks külmutada. Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt muuta.

(3)

Käesoleva määrusega kehtestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks see jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. august 2018

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse juhataja


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa pealkirja „Füüsilised isikud“ alla lisatakse järgmised kanded:

„—

Mohammed Yusip Karim (teiste nimedega a) Abu Walid al Indunisi, b) Zidni Elma, c) Udtadz Syaifudin, d) Mohammad Yusef Karim Faiz, e) Muh Saifudin, f) Kembar Khalid, g) Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz, h) Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz, i) Ustadz Faiz, j) Saifudin Faiz, k) Kholid Faiz, l) Abdullah Faiz, m) Fauz Faturohman. Sünniaeg: 11.10.1978. Sünnikoht: Indoneesia. Aadress: Süüria Araabia Vabariik (asukoht alates 2015. aastast). Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: Iraagi ja Levandi Islamiriigi (ISIL) (loetelus nime all Al-Qaida in Iraq) juhtiv liige. Värbas ISILisse ja suunas veebis videosõnumite teel inimesi terroriakte toime panema. Välised tundemärgid: juuksevärv: must; kehaehitus: sale. Räägib indoneesia ja araabia keelt, Mindanao murret. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kindlaksmääramise kuupäev: 23.8.2018.

Mohamad Rafi Bin Udin (teiste nimedega a) Mohd Radi Bin Udin, b) Abu Awn al Malizi, c) Muhammad Ratin, d) Muhammad Rafiuddin, e) Abu Una al Malayzie, f) Mhammad Rahim Bin Udin, g) Abu Ayn Tok Cit, h) Muhammad Ratin Bin Nurdin). Sünniaeg: 3.6.1966. Sünnikoht: Negri Sembilan, Malaisia. Aadress: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisia (alates 30. jaanuarist 2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisia (alates 23. aprillist 2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisia (alates 6. aprillist 2007), d) Süüria Araabia Vabariik (asukoht alates 2014. aastast). Kodakondsus: a) Malaisia, b) Indoneesia. Passi nr: Malaisia nr A31142734, välja antud 6. novembril 2013 (välja antud Malaisia sisserändeosakonna poolt, kehtivuse lõppkuupäev 6. november 2015). Riiklik isikukood: Malaisia isikutunnistus 660603-05-5267 (välja antud Malaisia riikliku registreerimisosakonna poolt isikule nimega Mohd Rafi bin Udin). Muu teave: Iraagi ja Levandi Islamiriigi (ISIL) (loetelus nime all Al-Qaida in Iraq) juhtiv liige. Värbas ISILisse ja suunas veebis videosõnumite teel inimesi terroriakte toime panema. Välised tundemärgid: silmade värv: pruun; juuksevärv: pruun; nahavärv: tume. Räägib malai ja inglise keelt, veidi araabia keelt. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kindlaksmääramise kuupäev: 23.8.2018.

Muhammed Reza Lahaman Kiram (teiste nimedega a) Abdul Rahman, b) Abu Abdul Rahman al Filipini, c) Abtol Rahman). Sünniaeg: 3.3.1990. Sünnikoht: Zamboanga City, Lõuna-Zamboanga, Filipiinid. Aadress: a) Brgy Recodo, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Filipiinid (endine aadress), b) 96 IlangLlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao, Filipiinid (endine aadress), c) Süüria Araabia Vabariik (asukoht alates 2015. aastast). Kodakondsus: Filipiinide. Passi nr: a) Filipiinide nr XX3966391 (välja antud 25.2.2015 Filipiinide kaubandusministeeriumi poolt, kehtivuse lõppkuupäev 24.2.2020), b) Filipiinide nr EC3524065. Muu teave: Iraagi ja Levandi Islamiriigi (ISIL) (loetelus nime all Al-Qaida in Iraq) juhtiv liige. Värbas ISILisse ja suunas veebis videosõnumite teel inimesi terroriakte toime panema. Välised tundemärgid: pikkus: 156 cm; kaal: 60 kg (septembris 2016); silmade värv: must; juuksevärv: must; kehaehitus: keskmine; kõrged põsesarnad. Räägib tagalogi, inglise ja araabia keelt. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kindlaksmääramise kuupäev: 23.8.2018.“


Top