EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 194, 31. juuli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 194

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
31. juuli 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/1069, 26. juuli 2018, Euroopa Liidu ja Côte d'Ivoire'i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

Euroopa Liidu ja Côte d'Ivoire'i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll (2018–2024)

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2018/1070, 26. juuli 2018, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1970, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2018. aastaks

21

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/1071, 30. juuli 2018, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2018/468

23

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/1072, 30. juuli 2018, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

27

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/1073, 30. juuli 2018, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas) artikli 21 lõiget 2

30

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/1074, 30. juuli 2018, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

32

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1075, 27. juuli 2018, millega pikendatakse toimeaine Ampelomyces quisqualis'e tüve AQ10 kui madala riskiastmega toimeaine heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

36

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1076, 30. juuli 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 37/2010, et liigitada aine isofluraan selle jääkide piirnormi järgi ( 1 )

41

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1077, 30. juuli 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 808/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) rakenduseeskirjad

44

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1078, 30. juuli 2018, milles vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta sätestatakse tehniline teave tehniliste eraldiste ja põhiomavahendite arvutamiseks aruannete puhul, mille aruandekuupäev on ajavahemikul 30. juunist 2018 kuni 29. septembrini 2018 ( 1 )

47

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1079, 30. juuli 2018, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis DSM 28343 preparaadi kasutamiseks võõrutatud põrsaste söödalisandina (loa hoidja Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1080, 30. juuli 2018, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis DSM 29784 preparaadi kasutamiseks vähe levinud kodulinnuliikide nuumlindude ja munalindude söödalisandina (loa hoidja Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1081, 30. juuli 2018, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) preparaadi kasutamiseks nuumsigade söödalisandina (loa hoidja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, keda esindab Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1082, 30. juuli 2018, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/610 Euroopa Liidu sõjalise väljaõppemissiooni kohta Kesk-Aafrika Vabariigis

140

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1083, 30. juuli 2018, millega muudetakse ühismeedet 2008/851/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks

142

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1084, 30. juuli 2018, millega ajakohastatakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2018/475

144

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1085, 30. juuli 2018, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

147

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/1086, 30. juuli 2018, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

150

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1087, 30. juuli 2018, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

152

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Ühelt poolt Côte d'Ivoire'i ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud vahepealse majanduspartnerluslepinguga asutatud majanduspartnerluslepingu komitee otsus nr 1/2018, 22. märts 2018, majanduspartnerluslepingu töökorra vastuvõtmise kohta [2018/1088]

158

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top