EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:114:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 114, 4. mai 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 114

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
4. mai 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/674, 17. november 2017, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/94/EL seoses L-kategooria mootorsõidukite laadimispunktidega, siseveesõidukite kaldaäärse elektrivarustusega ja veesõidukite veeldatud maagaasi tanklatega ning muudetakse kõnealust direktiivi gaasilise vesiniku tankimiseks ette nähtud mootorsõidukite ühenduspesade osas ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2018/675, 2. mai 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa liiteid seoses kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainetega ( 1 )

4

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2018/676, 3. mai 2018, millega parandatakse komisjoni määrust (EL) nr 546/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite hindamise ja lubade andmise ühtsete põhimõtetega ( 1 )

8

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2018/677, 3. mai 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa taumatiini (E 957) kasutamise osas lõhna- ja maitsetugevdajana teatavates toidugruppides ( 1 )

10

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2018/678, 3. mai 2018, millega muudetakse ning parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa teatavate lõhna- ja maitseainete osas ( 1 )

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/679, 3. mai 2018, millega pikendatakse toimeaine forkloorfenurooni heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

18

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2018/680, 2. mai 2018, millega kehtestatakse kriteeriumid ELi ökomärgisega puhastusteenuste kohta siseruumides (teatavaks tehtud numbri C(2018) 2503 all)  ( 1 )

22

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top