EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:105:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 105, 25. aprill 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 105

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
25. aprill 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/631, 7. veebruar 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625, asutades ELi referentlaborid taimekahjustajate jaoks

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/632, 19. veebruar 2018, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 673/2005, millega kehtestatakse täiendavad tollimaksud teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/633, 24. aprill 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/1800, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/138/EÜ ( 1 )

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/634, 24. aprill 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/1799 krediidiriski puhul krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud krediidikvaliteedi hinnangute ja krediidikvaliteedi astmete Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohase sidumise osas ( 1 )

14

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/635, 17. aprill 2018, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu XXII lisa „Äriühinguõigus“ ja protokolli nr 37 (mis sisaldab artikliga 101 ette nähtud loetelu) muutmisega

21

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/636, 17. aprill 2018, milles käsitletakse ditsükloheksüülftalaadi (DCHP) määratlemist väga ohtliku ainena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktidega c ja f (teatavaks tehtud numbri C(2018) 2167 all)  ( 1 )

25

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/637, 20. aprill 2018, millega muudetakse otsust 2009/766/EÜ (sagedusalade 900 MHz ja 1 800  MHz ühtlustamise kohta ühenduses üleeuroopalisi elektroonilisi sideteenuseid pakkuda võimaldavate maapealsete süsteemide jaoks) osas, mis puudutab asjade interneti suhtes kohaldatavaid tehnilisi tingimusi (teatavaks tehtud numbri C(2018) 2261 all)  ( 1 )

27

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/638, 23. aprill 2018, millega kehtestatakse erakorralised meetmed, et hoida ära kahjuliku organismi Spodoptera frugiperda (Smith) liitu sissetoomine ja seal levimine (teatavaks tehtud numbri C(2018) 2291 all)

31

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vaheline leping teatavaid lennundusküsimusi käsitlev, allakirjutatud Brüsselis 4. oktoobril 2010, parandus ( ELT L 288, 5.11.2010 )

35

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top