EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:102:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 102, 23. aprill 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 102

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
23. aprill 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/613, 20. aprill 2018, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine PHMB (1415; 4,7) kasutamine tooteliikidesse 2 ja 4 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/614, 20. aprill 2018, millega kiidetakse heaks asoksüstrobiini toimeainena kasutamine tooteliiki 7, 9 või 10 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

5

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/615, 16. aprill 2018, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Banque de France'i välisaudiitorite osas

9

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/616, 17. aprill 2018, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa „Transport“ muutmisega

11

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/617, 19. aprill 2018, millega lubatakse Portugalil kiita heaks erandi tegemine nõukogu määruse (EMÜ) nr 3922/91 III lisa punktist OPS 1.1100(1.1)(b) (teatavaks tehtud numbri C(2018) 2183 all)

14

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/618, 19. aprill 2018, millega muudetakse rakendusotsust 2012/535/EL seoses erakorraliste meetmete võtmisega Bursaphelenchus xylophilus'e (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) leviku takistamiseks liidus (teatavaks tehtud numbri C(2018) 2227 all)

17

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/619, 20. aprill 2018, millega jäetakse heaks kiitmata olemasoleva toimeaine PHMB (1415; 4.7) kasutamine tooteliiki 1, 5 või 6 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

21

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/620, 20. aprill 2018, Copernicuse teenusekomponendi tehnilise kirjelduse kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 377/2014 ( 1 )

23

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/621, 20. aprill 2018, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 377/2014 kohast Copernicuse kosmosekomponendi tehnilist kirjeldust ( 1 )

56

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/622, 20. aprill 2018, millega jäetakse heaks kiitmata olemasoleva toimeaine klorofeeni kasutamine tooteliiki 3 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

80

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/623, 20. aprill 2018, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2017/247 (milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2018) 2481 all)  ( 1 )

81

 

 

SOOVITUSED

 

*

Komisjoni soovitus (EL) 2018/624, 20. aprill 2018, kaitsevaldkonna allhankijate ja VKEde piiriülese turulepääsu kohta

87

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 13. juuli 2012. aasta rakendusmääruse (EL) nr 652/2012 (millega parandatakse määrust (EÜ) nr 543/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (teatavate kodulinnuliha turustusnormide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) parandused ( ELT L 190, 19.7.2012 )

95

 

*

Nõukogu 26. veebruari 2018. aasta rakendusmääruse (EL) 2018/286 (millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandus ( ELT L 55, 27.2.2018 )

96

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2366 (makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) parandused ( ELT L 337, 23.12.2015 )

97

 

*

Komisjoni 18. aprilli 2018. aasta määruse (EL) 2018/589 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa metanooli osas) parandus ( ELT L 99, 19.4.2018 )

99

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top