EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:099:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 99, 19. aprill 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 99

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
19. aprill 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsiooni (TIR-konventsioon, 1975) muudatused

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2018/588, 18. aprill 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa 1-metüül-2-pürrolidooni osas ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2018/589, 18. aprill 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa metanooli osas ( 1 )

7

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/590, 16. aprill 2018, millega nimetatakse ametisse Saksamaa Liitvabariigi esitatud Regioonide Komitee liige ja asendusliige

10

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/591, 16. aprill 2018, millega nimetatakse ametisse Saksamaa Liitvabariigi esitatud Regioonide Komitee liige

11

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/592, 16. aprill 2018, millega nimetatakse ametisse töötajate vaba liikumise nõuandekomitee Luksemburgi liikmed ja asendusliikmed

12

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2018/593, 16. aprill 2018, millega lubatakse Itaalia Vabariigil kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklitest 218 ja 232

14

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/594, 13. aprill 2018, milles käsitletakse benseen-1,2,4-trikarboksüülhappe 1,2-anhüdriidi (trimelliitanhüdriidi) (TMA) määratlemist väga ohtliku ainena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktile f (teatavaks tehtud numbri C(2018) 2112 all)  ( 1 )

16

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 94/17/COL, 31. mai 2017, millega lõpetatakse 2014.–2020. aastal rakendatava diferentseeritud sotsiaalkindlustusmaksete kava alusel rändteenuste suhtes kohaldatavat erandit käsitlev ametlik uurimismenetlus (Norra) [2018/595]

18

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top