Help Print this page 

Document L:2018:062:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 62, 5. märts 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 62

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
5. märts 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/317, 2. märts 2018, millega kehtestatakse erand nõukogu määrusest (EÜ) nr 1967/2006 seoses teatavates Itaalia territoriaalvetes väikese plankmudila (Aphia minuta) püüdmiseks kasutatavate paadinootade miinimumkaugusega rannikust ja vee miinimumsügavusega nende kasutamisel

1

 

*

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7)

4

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/319, 27. veebruar 2018, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni revisjonikomisjoni 26. istungjärgul võetav seisukoht rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade teatavate muudatuste suhtes

10

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/320, 28. veebruar 2018, milles käsitletakse liidusisesel salamandritega kauplemisel ja nende liitu toomisel rakendatavaid loomade tervisekaitsemeetmeid seoses seenega Batrachochytrium salamandrivorans (teatavaks tehtud numbri C(2018) 1208 all)  ( 1 )

18

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/321, 2. märts 2018, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/224, millega määratakse kindlaks tehnilised ja tegevusspetsifikatsioonid, mis võimaldavad Galileo programmi raames loodud süsteemi osutataval äriteenusel täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1285/2013 artikli 2 lõike 4 punktis c osutatud funktsiooni

34

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/322, 2. märts 2018, millega peatatakse uurimismenetlus seoses kaubandustõketega, mis seisnevad Türgi Vabariigi võetud meetmetes, mis mõjutavad katmata puiduvaba paberi importi

36

 

 

SUUNISED

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2018/323, 22. veebruar 2018, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/8)

38

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top