EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:062:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 62, 5. märts 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 62

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
5. märts 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/317, 2. märts 2018, millega kehtestatakse erand nõukogu määrusest (EÜ) nr 1967/2006 seoses teatavates Itaalia territoriaalvetes väikese plankmudila (Aphia minuta) püüdmiseks kasutatavate paadinootade miinimumkaugusega rannikust ja vee miinimumsügavusega nende kasutamisel

1

 

*

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7)

4

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/319, 27. veebruar 2018, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni revisjonikomisjoni 26. istungjärgul võetav seisukoht rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade teatavate muudatuste suhtes

10

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/320, 28. veebruar 2018, milles käsitletakse liidusisesel salamandritega kauplemisel ja nende liitu toomisel rakendatavaid loomade tervisekaitsemeetmeid seoses seenega Batrachochytrium salamandrivorans (teatavaks tehtud numbri C(2018) 1208 all)  ( 1 )

18

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/321, 2. märts 2018, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/224, millega määratakse kindlaks tehnilised ja tegevusspetsifikatsioonid, mis võimaldavad Galileo programmi raames loodud süsteemi osutataval äriteenusel täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1285/2013 artikli 2 lõike 4 punktis c osutatud funktsiooni

34

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/322, 2. märts 2018, millega peatatakse uurimismenetlus seoses kaubandustõketega, mis seisnevad Türgi Vabariigi võetud meetmetes, mis mõjutavad katmata puiduvaba paberi importi

36

 

 

SUUNISED

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2018/323, 22. veebruar 2018, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/8)

38

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top