EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:060:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 60, 2. märts 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 60

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
2. märts 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/306, 18. detsember 2017, millega määratakse kindlaks lossimiskohustuse rakendamise üksikasjad seoses tursa ja atlandi merilesta püügiga Läänemerel

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/307, 28. veebruar 2018, millega laiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 seoses Salmonella spp.-ga sätestatud eritagatisi broilerite (Gallus gallus) lihale, mis on ette nähtud Taani saatmiseks ( 1 )

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/308, 1. märts 2018, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL rakenduslikud tehnilised standardid seoses vormingute, vormide ja määratlustega, mille alusel teevad kriisilahendusasutused kindlaks ja esitavad Euroopa Pangandusjärelevalvele teabe omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kohta ( 1 )

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/309, 1. märts 2018, milles käsitletakse toimeaine propineebi heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

16

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/310, 1. märts 2018, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 2. märtsist 2018

19

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/311, 27. veebruar 2018, millega määratakse kindlaks liidu nimel Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu alusel moodustatud ühiskomitees võetav seisukoht seoses nimetatud lepingu rakendamise ühiste suuniste vastuvõtmisega

23

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/312, 27. veebruar 2018, millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige

39

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/313, 28. veebruar 2018, millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide nimekirja ja süsteemi TRACES kuuluvate veterinaarasutuste loetelu osas (teatavaks tehtud numbri C(2018) 1149 all)  ( 1 )

40

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/314, 1. märts 2018, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/247, milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2018) 1401 all)  ( 1 )

44

 

 

SOOVITUSED

 

*

ELi ja Armeenia koostöönõukogu soovitus nr 1/2017, 20. november 2017, ELi ja Armeenia partnerluse prioriteetide kohta [2018/315]

51

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Keskpanga 4. aprilli 2017. aasta suunise (EL) 2017/697 (riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2017/9)) parandus ( ELT L 101, 13.4.2017 )

56

 

*

Euroopa Keskpanga 3. novembri 2016. aasta suunise (raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2016/34)) parandus ( ELT L 347, 20.12.2016 )

57

 

*

Euroopa Keskpanga 10. oktoobri 2017. aasta otsuse (EL) 2017/2081 (millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2017/30)) parandus ( ELT L 295, 14.11.2017 )

57

 

*

Komisjoni 18. detsembri 2017. aasta rakendusotsuse (EL) 2017/2379 (põllumajandusliku tooraine viljelusest tulenevat tüüpilist kasvuhoonegaaside heidet käsitleva Kanada aruande tunnustamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/28/EÜ) parandus ( ELT L 337, 19.12.2017 )

57

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top