Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:002:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 2, 5. jaanuar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 2

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
5. jaanuar 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/3, 4. jaanuar 2018, millega määratakse 2018. ja 2019. aastaks kindlaks käivituskogused puu- ja köögivilja suhtes täiendavate imporditollimaksude võimalikuks kohaldamiseks

1

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/4, 18. detsember 2017, Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetava seisukoha kohta seoses EMP ühiskomitee töökorra muutmisega

5

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/5, 3. jaanuar 2018, millega muudetakse rakendusotsust 2012/270/EL organismide Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ja Epitrix tuberis (Gentner) tekitatud kahjustuste ning asjakohaste piiritletud alade moodustamise osas (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8788 all)

11

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 17. mai 2017. aasta rakendusmääruse (EL) 2017/841 (millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete α-tsüpermetriini, Ampelomyces quisqualis'e tüve AQ 10, benalaksüüli, bentasooni, bifenasaadi, bromoksüniili, karfentrasoon-etüüli, kloroprofaami, tsüasofamiidi, desmedifaami, dikvaadi, DPX KE 459 (metüülflupüürsulfurooni), etoksasooli, famoksadooni, fenamidooni, flumioksasiini, foraamsulfurooni, Gliocladium catenulatum'i tüve J1446, imasamoksi, imasosulfurooni, isoksaflutooli, laminariini, metalaksüül-M-i, metoksüfenosiidi, milbemektiini, oksasulfurooni, pendimetaliini, fenmedifaami, pümetrosiini, S-metolakloori ja trifloksüstrobiini heakskiidu kehtivusaja pikendamisega) parandus ( ELT L 125, 18.5.2017 )

14

 

*

Komisjoni 17. mai 2017. aasta rakendusmääruse (EL) 2017/842 (millega uuendatakse madala riskitasemega toimeaine Coniothyrium minitans'i tüve CON/M/91–08 heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa) parandus ( ELT L 125, 18.5.2017 )

15

 

*

Komisjoni 18. detsembri 2014. aasta määruse (EL) nr 1357/2014 (millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa) parandus ( ELT L 365, 19.12.2014 )

15

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) parandus ( ELT L 275, 25.10.2003 ) (Eestikeelne eriväljaanne, peatükk 15, köide 7, lk 631)

16

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top