Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:333:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 333, 15. detsember 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 333

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. aastakäik
15. detsember 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/2322, 29. mai 2017, Kanada ja Euroopa Liidu vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu allkirjastamise ja sõlmimise kohta

1

 

 

Kanada ja Euroopa Liidu vaheline leping salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorra kohta

2

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2323, 17. november 2017, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Ternasco de Aragón“ (KGT)]

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2324, 12. detsember 2017, millega pikendatakse toimeaine glüfosaadi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2325, 14. detsember 2017, milles käsitletakse loa andmist vedelletsitiinide, hüdrolüüsitud letsitiinide ja õlivabade letsitiinide valmististe kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/1007 ( 1 )

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2326, 14. detsember 2017, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine imiprotriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

22

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2327, 14. detsember 2017, millega kiidetakse heaks toimeaine 2-metüül-1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni kasutamine tooteliiki 6 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

25

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2328, 14. detsember 2017, millega võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 99 kohaselt kaitse alla nimetus „Skalický rubín“ (KPN)

28

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2329, 14. detsember 2017, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta ( 1 )

29

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2330, 14. detsember 2017, milles käsitletakse loa andmist raud(II)karbonaadi, raud(III)kloriidheksahüdraadi, raud(II)sulfaatmonohüdraadi, raud(II)sulfaatheptahüdraadi, raud(II)fumaraadi, aminohapete raud(II)kelaadi hüdraadi, valguhüdrolüsaatide raud(II)kelaadi ja glütsiini raud(II)kelaadi hüdraadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina ja rauddekstraani kasutamiseks põrsaste söödalisandina ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1334/2003 ja (EÜ) nr 479/2006 ( 1 )

41

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2331, 14. detsember 2017, millega võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 99 kohaselt kaitse alla nimetus „La Clape“ (KPN)

45

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2332, 14. detsember 2017, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas viieteistkümnendas osalises hankemenetluses

46

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2333, 13. detsember 2017, millega määratakse kindlaks koguselised piirangud ja eraldatakse kvoodid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 (osoonikihti kahandavate ainete kohta) alusel kontrollitavatele ainetele ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018 (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8317 all)

47

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2334, 14. detsember 2017, millega pikendatakse tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kreosoodi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva ( 1 )

64

 

 

SUUNISED

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2017/2335, 23. november 2017, granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise korra kohta (EKP/2017/38)

66

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top