Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:331:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 331, 14. detsember 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 331

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. aastakäik
14. detsember 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/2307, 9. oktoober 2017, Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise mahetoodetega kauplemise lepingu sõlmimise kohta

1

 

 

Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vaheline mahetoodetega kauplemise leping

4

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2308, 13. detsember 2017, milles käsitletakse Bacillus subtilis'e (DSM 5750) ja Bacillus licheniformis'e (DSM 5749) preparaadi uue kasutusviisi lubamist piimapõrsaste toidulisandina (loa hoidja Chr. Hansen A/S) ( 1 )

19

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2309, 13. detsember 2017, millega tehakse mahaarvamised teatavate kalavarude 2017. aasta püügikvootidest muude kalavarude ülepüügi tõttu eelmistel aastatel ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/1345

23

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2310, 13. detsember 2017, millega avatakse 2018. aasta tariifikvoot Norrast pärit teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 510/2014 hõlmatud põllumajandustoodete töötlemisel saadud kaupade importimiseks liitu

36

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2311, 13. detsember 2017, milles sätestatakse kõne mobiilsidevõrgus lõpetamise maksimaalsete tasude kogu liidu kaalutud keskmine ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2016/2292 ( 1 )

39

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2312, 13. detsember 2017, milles käsitletakse Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) preparaadi uue kasutusviisi lubamist emiste, piimapõrsaste ja koerte söödalisandina (loa hoidja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, keda esindab Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

41

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2313, 13. detsember 2017, milles sätestatakse liidu territooriumil vedamiseks vajaliku ning kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks ja seal vedamiseks vajaliku taimepassi vormi nõuded

44

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2314, 13. detsember 2017, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 20. novembrist 2017 kuni 30. novembrini 2017 impordilitsentsitaotlused, ja määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 2535/2001 alusel piima- ja piimatoodetesektoris avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. juulist 2018 kuni 31. detsembrini 2018 kehtestatud kogustele

53

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/2315, 11. detsember 2017, millega luuakse alaline struktureeritud koostöö ning määratakse kindlaks selles osalevate liikmesriikide nimekiri

57

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2316, 12. detsember 2017, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 92/176/EMÜ ANIMO võrgus kasutamiseks ettenähtud kaartide kohta (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8316 all)  ( 1 )

78

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2317, 13. detsember 2017, vabatahtliku sertifitseerimiskava „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks

79

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2318, 13. detsember 2017, Austraalias finantsturgude suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/65/EL ( 1 )

81

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2319, 13. detsember 2017, Hongkongi erihalduspiirkonnas tunnustatud börside suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/65/EL ( 1 )

87

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2320, 13. detsember 2017, riiklikke väärtpaberibörse ja mitmepoolseid kauplemissüsteeme käsitleva Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/65/EL ( 1 )

94

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top