Help Print this page 

Document L:2017:295:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 295, 14. november 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 295

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. aastakäik
14. november 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/2060, 6. november 2017, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2017/2061, 13. november 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks

3

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2017/2062, 13. november 2017, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

4

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2017/2063, 13. november 2017, piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas

21

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2017/2064, 13. november 2017, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/1420

38

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2065, 13. november 2017, millega kinnitatakse toimeaine 8-hüdroksükinoliini heakskiitmise tingimused, nagu need on sätestatud rakendusmääruses (EL) nr 540/2011, ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/408 seoses toimeaine 8-hüdroksükinoliini lisamisega asendamisele kuuluvate ainete loetellu ( 1 )

40

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2066, 13. november 2017, milles käsitletakse sinepiseemnepulbri kui põhiaine heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

43

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2067, 13. november 2017, milles käsitletakse paprikaekstrakti (kapsantiin, kapsorubiin E 160c) põhiainena heaks kiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ( 1 )

47

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2068, 13. november 2017, milles käsitletakse kaaliumsorbaadi põhiainena heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ( 1 )

49

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2069, 13. november 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete flonikamiidi (IKI-220), metalaksüüli, penokssulaami ja prokinasiidi heakskiidu kehtivusaja pikendamisega ( 1 )

51

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/2070, 6. november 2017, millega nimetatakse ametisse Soome Vabariigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige

54

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/2071, 13. november 2017, millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Lõuna-Kaukaasiasse ja Gruusia kriisi jaoks

55

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/2072, 13. november 2017, millega ajakohastatakse ja muudetakse selliste isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ning millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1426

57

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/2073, 13. november 2017, millega muudetakse ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta

59

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/2074, 13. november 2017, piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas

60

 

*

Komisjoni delegeeritud otsus (EL) 2017/2075, 4. september 2017, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) VII lisa ( 1 )

69

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2017/2076, 7. november 2017, millega muudetakse otsust 2009/607/EÜ kõvadele katetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivusperioodi pikendamise osas (teatavaks tehtud numbri C(2017) 7247 all)  ( 1 )

74

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2077, 10. november 2017, millega muudetakse otsust 2005/50/EÜ 24 GHz raadiosagedusala ajutise kasutuse ühtlustamise kohta seoses sõidukite lähitoimeradarseadmete kasutusega ühenduses (teatavaks tehtud numbri C(2017) 7374 all)  ( 1 )

75

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2078, 10. november 2017, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 laiendada toidu uuendkoostisosa, pärmi β-glükaanide kasutusala (teatavaks tehtud numbri C(2017) 7391 all)

77

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2079, 10. november 2017, millega antakse luba taksifoliinirikka ekstrakti turule laskmiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel (teatavaks tehtud numbri C(2017) 7418 all)

81

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2017/2080, 22. september 2017, millega muudetakse otsust EKP/2010/9 teatavatele TARGET2 andmetele juurdepääsu ja nende kasutamise kohta (EKP/2017/29)

86

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2017/2081, 10. oktoober 2017, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2017/30)

89

 

 

SUUNISED

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2017/2082, 22. september 2017, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2017/28)

97

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top