Help Print this page 

Document L:2017:292:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 292, 10. november 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 292

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. aastakäik
10. november 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2009, 7. november 2017, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Quartirolo Lombardo“ (KPN)]

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/2010, 9. november 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses iga-aastase ja igakuise energiastatistika ajakohastamisega ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2011, 9. november 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 951/2007, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1638/2006 raames rahastatavate piiriüleste koostööprogrammide rakenduseeskirjad

55

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2017/2012, 7. november 2017, millega muudetakse rakendusotsust 2012/232/EL, millega lubatakse Rumeenial kohaldada meetmeid, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168

57

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2017/2013, 7. november 2017, mille kohaselt lubatakse Madalmaade Kuningriigil kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193

59

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2014, 8. november 2017, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2017) 7263 all)

61

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 29. juuni 2016. aasta delegeeritud määruse (EL) 2017/1018 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (finantsinstrumentide turgude kohta) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks investeerimisühingute, turukorraldajate ja krediidiasutuste esitatav teave) parandus ( ELT L 155, 17.6.2017 )

119

 

*

Komisjoni 11. augusti 2017. aasta rakendusmääruse (EL) 2017/1469 (milles sätestatakse kindlustustoote teabedokumendi standardvorm) parandus ( ELT L 209, 12.8.2017 )

119

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top