Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:276:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 276, 26. oktoober 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 276

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. aastakäik
26. oktoober 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2017/1942, 25. oktoober 2017, millega rakendatakse määruse (EL) nr 747/2014 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis) artikli 15 lõiget 3

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1943, 14. juuli 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse investeerimisühingute tegevuslubade taotlemisega seotud teavet ja nõudeid ( 1 )

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1944, 13. juuni 2017, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses asjaomaste pädevate asutuste konsultatsiooniprotsessis kasutatavate standardvormide, -mallide ja -menetlustega investeerimisühingus olulise osaluse kavandatavast omandamisest teatamise puhul vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2004/39/EÜ ja 2014/65/EL ( 1 )

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1945, 19. juuni 2017, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses taotlevate ja tegevusloa saanud investeerimisühingute poolt ja neile saadetavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL kohaste teadetega ( 1 )

22

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1946, 11. juuli 2017, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/39/EÜ ja 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles sätestatakse selliste teabeelementide täielik loetelu, mille potentsiaalne omandaja peab esitama investeerimisühingus olulise osaluse kavandatavat omandamist käsitlevas teates ( 1 )

32

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/1947, 23. oktoober 2017, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu alusel moodustatud ühiskomitees võetav seisukoht seoses nimetatud lepingu rakendamise ühiste suuniste vastuvõtmisega

44

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/1948, 25. oktoober 2017, millega rakendatakse otsust 2014/450/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis

60

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1949, 25. oktoober 2017, millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/715/EL, millega määratakse kolmanda riigina kindlaks Sri Lanka, keda komisjon peab koostööd mittetegevaks kolmandaks riigiks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks

62

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 204/16/COL, 23. november 2016, väidetavalt soodustingimustel laenulepingute kaudu Islandi pankadele Íslandsbanki hf. ja Arion banki hf. väidetavalt ebaseaduslikult antud riigiabi kohta (Island) [2017/1950]

64

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top