Help Print this page 

Document L:2017:209:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 209, 12. august 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 209

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
12. august 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1464, 2. juuni 2017, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009 Kosovo suhtes kohaldatavate selliste kaubandussoodustuste osas, mis tulenevad ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumisest ( *1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1465, 9. august 2017, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1466, 11. august 2017, millega avatakse Kosovost pärit veinidele Euroopa Liidu tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine ( *1 )

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1467, 11. august 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 1255/2010 Kosovost pärit „baby beef“-toodete imporditariifikvootide osas ( *1 )

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1468, 11. august 2017, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 354/2011, millega avatakse teatavaid Bosniast ja Hertsegoviinast pärinevaid kalu ja kalandustooteid hõlmavad liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1469, 11. august 2017, milles sätestatakse kindlustustoote teabedokumendi standardvorm ( 1 )

19

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2017/1470, 2. veebruar 2017, abikava SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) kohta, mida Prantsusmaa rakendas Région Île-de-France'i bussiveoettevõtjate suhtes (teatavaks tehtud numbri C(2017) 439 all)  ( 1 )

24

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2017/1471, 10. august 2017, millega muudetakse otsust 2013/162/EL, et vaadata läbi liikmesriikidele aastaks eraldatud heitkogused ajavahemikuks 2017–2020 (teatavaks tehtud numbri C(2017) 5556 all)

53

 


 

(*1)   See nimetus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top