Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:177:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 177, 8. juuli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 177

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
8. juuli 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1227, 20. märts 2017, harmoneeritud standardile EN 14080 vastavate liimpuittoodete ja harmoneeritud standardile EN 15497 vastavate struktuursete sõrmseotisega täispuidust toodete tuletundlikkuse järgi liigitamise tingimuste kohta ilma katsetamiseta ning otsuse 2005/610/EÜ muutmise kohta ( 1 )

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1228, 20. märts 2017, harmoneeritud standardile EN 15824 vastavate orgaanilistel sideainetel põhinevate välis- ja sisekrohvide ning harmoneeritud standardile EN 998-1 vastavate silumis- ja krohvimismörtide tuletundlikkuse järgi liigitamise tingimuste kohta ilma katsetamiseta ( 1 )

4

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1229, 3. mai 2017, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) nr 1333/2011 (millega sätestatakse banaanide turustamisstandardid, nende turustamisstandardite järgimise kontrolli eeskirjad ja teabeedastusnõuded banaanisektoris) teatavaid keeleversioone

6

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1230, 31. mai 2017, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse täiendavaid objektiivseid kriteeriume, mida peab täitma, et kohaldada kasutamata piiriüleste krediidi- ja likviidsuslimiitide suhtes grupisisese või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisese likviidsete vahendite väljavoolu või sissevoolu soodusmäära ( 1 )

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1231, 6. juuni 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/1153, milles menetluselementide selgitamiseks sätestatakse meetod, millega määratakse regulatiivse katsemeetodi muudatust kajastavad vastavusnäitajad ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1014/2010 ( 1 )

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1232, 3. juuli 2017, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

23

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1233, 3. juuli 2017, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

26

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1234, 3. juuli 2017, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

29

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1235, 6. juuli 2017, millega muudetakse 270. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

32

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1236, 7. juuli 2017, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2017. kalendriaastaks

34

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/1237, 7. juuli 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 sinihappe maksimaalse sisalduse suhtes lõpptarbija jaoks turule lastud töötlemata tervetes, peenestatud, jahvatatud, purustatud või hakitud aprikoosituumades ( 1 )

36

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1238, 7. juuli 2017, millega kehtestatakse registreerimisnõue Hiina Rahvavabariigist pärit teatava korrosioonikindla terase impordi suhtes

39

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1239, 6. juuli 2017, Etioopia tunnustamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/106/EÜ seoses meremeeste väljaõppe- ja diplomeerimissüsteemidega (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4555 all)  ( 1 )

43

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1240, 7. juuli 2017, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2017/247 (milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4896 all)  ( 1 )

45

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top