EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:173:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 173, 6. juuli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 173

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
6. juuli 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/1200, 5. juuli 2017, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele osutavate väidete esitamist ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/1201, 5. juuli 2017, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavat tervisealast väidet, milles ei osutata haigestumise riski vähendamisele ega laste arengule ja tervisele ( 1 )

4

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/1202, 5. juuli 2017, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele osutavate väidete esitamist ( 1 )

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/1203, 5. juuli 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/46/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1925/2006 toidule lisatavate ja toidulisandite valmistamisel kasutatavate orgaanilise räni (monometüülsilaantriool) ja kaltsiumfosforüüloligosahhariidide (POs-Ca®) osas ( 1 )

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1204, 5. juuli 2017, millega parandatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2403 (millega kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise norme ja meetodeid käsitlevad ühised suunised, et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus) slovakikeelset versiooni ( 1 )

12

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1205, 5. juuli 2017, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient, mida kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2015/2081 alusel Ukrainast pärit teatavate teraviljade jaoks avatud tariifikvootide raames ajavahemikus 23. juunist 2017 kuni 30. juunini 2017 esitatud impordilitsentsitaotlustega hõlmatud koguste suhtes

13

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/1206, 4. juuli 2017, mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamakseid, sealhulgas 2017. aasta osamakse teist osa

15

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1207, 4. juuli 2017, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4453 all)  ( 1 )

18

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1208, 4. juuli 2017, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) lasta turule geneetiliselt muundatud puuvilla GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4457 all)  ( 1 )

23

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1209, 4. juuli 2017, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta lasta turule tooteid, mis sisaldavad geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, samuti geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 transformatsioonidest, ja neist GMOdest koosnevaid või valmistatud tooteid (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4460 all)  ( 1 )

28

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1210, 4. juuli 2017, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP), dibutüülftalaadi (DBP), bensüülbutüülftalaadi (BBP) ja diisobutüülftalaadi (DIBP) määratlemist väga ohtlike ainetena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktiga f (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4462 all)  ( 1 )

35

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1211, 4. juuli 2017, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud puuvilla 281–24-236 × 3006-210–23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4495 all)  ( 1 )

38

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1212, 4. juuli 2017, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) lasta turule geneetiliselt muundatud maisi DAS-40278-9 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4503 all)  ( 1 )

43

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1213, 4. juuli 2017, millega Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumina asutatakse integreeritud struktuuribioloogia infrastruktuur (Instruct-ERIC) (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4507 all)

47

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top