Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:156:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 156, 20. juuni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 156

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
20. juuni 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/1084, 14. juuni 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 651/2014 sadama- ja lennujaamataristule antava abi, kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antavast abist teavitamise künnise, spordi- ja mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristule antava abi ja äärepoolseimaid piirkondi käsitlevate regionaalse tegevusabi kavade osas ning millega muudetakse määrust (EL) nr 702/2014 abikõlblike kulude arvutamise osas ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1085, 19. juuni 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 891/2009, millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine

19

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1086, 19. juuni 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 634/2007 Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 abil saadud selenometioniini iseloomustuse osas ( 1 )

22

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/1087, 19. juuni 2017, millega muudetakse otsust 2014/386/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele

24

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2017/1088, 24. märts 2017, milles käsitletakse riigiabi SA. 35484 (2013/C) (ex SA. 35484 (2012/NN)) seoses piima- ja rasvaseaduse alusel rahastatud teatavate teadustegevuse osameetmetega (teatavaks tehtud numbri C(2017) 1863 all)

25

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1089, 16. juuni 2017, millega muudetakse otsuse 2006/766/EÜ II lisa seoses endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi, Gruusia ning Kiribati Vabariigi kandmisega selliste kolmandate riikide ja territooriumide loetellu, millest on lubatud importida teatavaid inimtoiduks ettenähtud kalatooteid (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4049 all)  ( 1 )

34

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 12. detsembri 2011. aasta rakendusotsuse 2011/850/EL (millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2004/107/EÜ ja 2008/50/EÜ jaoks seoses välisõhu kvaliteedi alase vastastikuse teabevahetuse ja aruandlusega) parandus ( ELT L 335, 17.12.2011 )

36

 

*

Komisjoni 21. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määruse (EL) 2015/63 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses kriisilahendusrahastutesse tehtavate ex-ante-osamaksetega) parandus ( ELT L 11, 17.1.2015 )

38

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top