Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:138:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 138, 25. mai 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 138

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
25. mai 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2017/890, 24. mai 2017, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 1

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/891, 13. märts 2017, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 puu- ja köögivilja ning töödeldud puu- ja köögivilja sektorite osas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 neis sektorites kohaldatavate karistuste osas ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 543/2011

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/892, 13. märts 2017, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga

57

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/893, 24. mai 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 I ja IV lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 X, XIV ja XV lisa töödeldud loomseid valke käsitlevate sätete osas ( 1 )

92

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/894, 24. mai 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 III ja VII lisa lammaste genotüübi määramise osas ( 1 )

117

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/895, 24. mai 2017, milles käsitletakse Komagataella pastoris'e (CECT 13094) abil toodetud 3-fütaasi valmistise kasutamise lubamist broilerkanade ja munakanade söödalisandina (loa hoidja Fertinagro Nutrientes S.L.) ( 1 )

120

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/896, 24. mai 2017, milles käsitletakse Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) abil saadud 6-fütaasi valmistise lubamist kõigi kodulinnu- ja sealiikide (v.a piimapõrsad) tahke söödalisandina (loa hoidja Danisco (UK) Ltd) ( 1 )

123

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/897, 24. mai 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

126

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv (EL) 2017/898, 24. mai 2017, millega muudetakse mänguasjade ohutust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liidet seoses mänguasjades kasutatava bisfenool A piirnormide vastuvõtmisega ( 1 )

128

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2017/899, 17. mai 2017, 470–790 MHz sagedusala kasutamise kohta liidus

131

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/900, 22. mai 2017, nõukogu peasekretariaadi juhitava ajutise ELi lepingu artikli 50 töörühma moodustamise kohta

138

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/901, 24. mai 2017, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

140

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/902, 23. mai 2017, millega kehtestatakse nimekiri ELi inspektoritest, kes võivad teha nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 kohaseid inspektsioone (teatavaks tehtud numbri C(2017) 3252 all)

143

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/903, 23. mai 2017, millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2017) 3324 all)  ( 1 )

189

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top