EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:128:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 128, 19. mai 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 128

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
19. mai 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Leping vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määrusele (EL) 2015/1017, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise keskust ja Euroopa investeerimisprojektide portaali ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/854, 18. mai 2017, millega võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 99 kohaselt kaitse alla nimetus [Darnibole (KPN)]

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/855, 18. mai 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine diflubensurooni heakskiitmise tingimustega ( 1 )

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/856, 18. mai 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine fluroksüpüüri heakskiitmise tingimustega ( 1 )

14

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/857, 18. mai 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

17

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/858, 18. mai 2017, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas üheksandas osalises hankemenetluses

19

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/859, 11. mai 2017, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (eelarverida 02.03.01 „Siseturg“ ja eelarverida 02.03.04 „Siseturu haldamise vahendid“)

20

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/860, 11. mai 2017, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (eelarverida 33 02 03 01)

23

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/861, 11. mai 2017, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukohtseoses EMP lepingu protokolli nr 3 muutmisega, mis käsitleb lepingu artikli 8 lõike 3 punktis b osutatud tooteid

25

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/862, 17. mai 2017, millega kehtestatakse nõuded loomatervishoiu ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võistlustest tulenevat ajutist eksporti Türkmenistani, millega muudetakse otsuse 93/195/EMÜ I lisa seoses Türkmenistani käsitleva kandega ning otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Türkmenistani käsitleva kandega selliste kolmandate riikide ja nende osade loetelus, millest on lubatud importida liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2017) 3207 all)  ( 1 )

55

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/863, 18. mai 2017, millega uuendatakse Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsentsi (EUPL), et veelgi hõlbustada haldusasutuste arendatud tarkvara jagamist ja taaskasutamist

59

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top