EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:113:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 113, 29. aprill 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 113

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
29. aprill 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teatis ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu lisaprotokolli (millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) jõustumise kohta Euroopa Liidu ja Peruu vahel

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/747, 17. detsember 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 806/2014 seoses ex ante-osamaksete arvutamise kriteeriumidega ning asjaolude ja tingimustega, mille kohaselt saab erakorraliste ex post-osamaksete tasumist osaliselt või täielikult edasi lükata ( 1 )

2

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/748, 14. detsember 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 510/2011 I lisa, et võtta arvesse 2013., 2014. ja 2015. aastal registreeritud uute väikeste tarbesõidukite massi muutumist ( 1 )

9

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/749, 24. veebruar 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/755 seoses Kasahstani väljajätmisega kõnealuse määruse I lisas esitatud riikide loetelust

11

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/750, 24. veebruar 2017, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 673/2005, millega kehtestatakse täiendavad tollimaksud teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele

12

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/751, 16. märts 2017, millega muudetakse delegeeritud määruseid (EL) 2015/2205, (EL) 2016/592 ja (EL) 2016/1178 seoses kliiringukohustuse jõustumise kuupäevaga börsiväliste tuletisinstrumentidega tegelevate teatavate vastaspoolte puhul ( 1 )

15

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/752, 28. aprill 2017, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta ( 1 )

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/753, 28. aprill 2017, millega pikendatakse toimeaine butüültsühalofopi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

24

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/754, 28. aprill 2017, millega avatakse teatavatele Ecuadorist pärit põllumajandustoodetele ja töödeldud põllumajandustoodetele liidu tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine

28

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/755, 28. aprill 2017, millega uuendatakse toimeaine mesosulfurooni heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

35

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/756, 28. aprill 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

40

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/757, 28. aprill 2017, milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 alusel 2017. aasta aprilli alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

42

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/758, 25. aprill 2017, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni osaliste konverentsi kaheksandal kohtumisel võetav seisukoht seoses konventsiooni A, B ja C lisa muutmise ettepanekutega

45

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/759, 28. aprill 2017, lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo üksustele broneeringuinfo edastamisel kasutatavate ühiste protokollide ja andmevormingute kohta

48

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2017/760, 24. aprill 2017, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2017. aastal (EKP/2017/11)

52

 

 

SOOVITUSED

 

*

Komisjoni soovitus (EL) 2017/761, 26. aprill 2017, Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta

56

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 24. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1103 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas abieluvararežiime käsitlevates asjades) parandus ( ELT L 183, 8.7.2016 )

62

 

*

Nõukogu 24. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1104 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades) parandus ( ELT L 183, 8.7.2016 )

62

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top