Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:104:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 104, 20. aprill 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 104

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
20. aprill 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/702, 4. aprill 2017, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Marche (KGT)]

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/703, 5. aprill 2017, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Vitelloni Piemontesi della coscia (KGT)]

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/704, 19. aprill 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 891/2009, millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/705, 19. aprill 2017, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/706, 19. aprill 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) VII lisa naha sensibiliseerimise osas ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) 2016/1688 ( 1 )

8

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/707, 19. aprill 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

12

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/708, 19. aprill 2017, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1. aprillist kuni 7. aprillini 2017 impordilitsentsitaotlused määrusega (EÜ) nr 341/2007 küüslaugu jaoks avatud tariifikvootide raames

14

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/709, 19. aprill 2017, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1. kuni 7. aprillini 2017 impordilitsentsitaotlused ja impordiõiguste taotlused, ning määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2017 kehtestatud kogustele

16

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/710, 3. aprill 2017, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu XX lisa „Keskkond“ muutmisega (süsinikdioksiidi heited)

20

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/711, 18. aprill 2017, milles käsitletakse Taani Kuningriigi ja Saksamaa Liitvabariigi esitatud taotlust lubada teha erand kooskõlas direktiivi 98/41/EÜ (ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta) artikli 9 lõikega 4 (teatavaks tehtud numbri C(2017) 2371 all)

26

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top