Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:073:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 73, 18. märts 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 73

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
18. märts 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/470, 28. veebruar 2017, Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, milles käsitletakse Euroopa Liidu, Šveitsi, Norra ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni Euroopa Liidu üldise soodustuste süsteemi raames, liidu nimel allkirjastamise kohta

1

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/471, 28. veebruar 2017, Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, milles käsitletakse Euroopa Liidu, Šveitsi, Norra ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni Euroopa Liidu üldise soodustuste süsteemi raames, liidu nimel allkirjastamise kohta

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/472, 15. märts 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 pakkumuste esitamise tähtaegade osas

5

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/473, 17. märts 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

7

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/474, 17. märts 2017, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1. kuni 7. märtsini 2017 impordilitsentsitaotlused määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel kodulinnulihasektoris avatud tariifikvootide raames

9

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/475, 17. märts 2017, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1. kuni 7. märtsini 2017 impordilitsentsitaotlused, ja määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 1385/2007 alusel kodulinnulihasektoris avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. juulist kuni 30. septembrini 2017 kehtestatud kogustele

11

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2017/476, 3. märts 2017, millega nimetatakse ametisse Luksemburgi Suurhertsogiriigi esitatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige

14

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/477, 3. märts 2017, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ja teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu alusel asutatud koostöönõukogus seoses koostöönõukogu, koostöökomitee, eriotstarbeliste allkomiteede ja muude organite töökorraldusega

15

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/478, 16. märts 2017, millega vabastatakse teatavad liikmesriigid kohustusest kohaldada teatavate liikide suhtes nõukogu direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 1999/105/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ vastavalt söödakultuuride seemne, teraviljaseemne, viinamarjade vegetatiivse paljundusmaterjali, metsapaljundusmaterjali, peediseemne, köögiviljaseemne ning õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2010/680/EL (teatavaks tehtud numbri C(2017) 1662 all)  ( 1 )

29

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top