EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:039:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 39, 16. veebruar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 39

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
16. veebruar 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/261, 15. veebruar 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/262, 6. veebruar 2017, millega määratakse kindlaks nõukogu peasekretariaadi ametisse nimetav asutus või ametiisik ja teenistuslepingute sõlmimiseks volitatud asutus või ametiisik ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/811/EL

4

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/263, 14. veebruar 2017, mis käsitleb riskimaandamis- ja bioohutusmeetmeid ning varase avastamise süsteeme seoses ohuga, et metslindudelt võib kõrge patogeensusega linnugripiviirus levida kodulindudele (teatavaks tehtud numbri C(2017) 765 all)  ( 1 )

6

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/264, 14. veebruar 2017, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2017) 766 all)

12

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2017/265, 14. veebruar 2017, millega lisatakse Kanada Loodealade valitsus tunnustatud asutusena nimekirja, millele on osutatud rakendusmääruse (EL) 2015/1850 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1007/2009 (hülgetoodetega kauplemise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artiklis 3 (teatavaks tehtud numbri C(2017) 757 all)

43

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

EL-i ja Moldova Vabariigi tolli allkomitee otsus nr 1/2016, 6. oktoober 2016, millega asendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu II protokoll, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise [2017/266]

45

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 84/16/COL, 27. aprill 2016, millega muudetakse 101. korda riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju, kehtestades uued suunised, et analüüsida üleeuroopalist huvi pakkuvate projektide elluviimise toetamiseks antava riigiabi kokkusobivust EMP lepingu toimimisega [2017/267]

49

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top