EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:013:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 13, 17. jaanuar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 13

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
17. jaanuar 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/53, 14. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist butaan-1-ooli, heksaan-1-ooli, oktaan-1-ooli, nonaan-1-ooli, dodekaan-1-ooli, heptaan-1-ooli, dekaan-1-ooli, pentaan-1-ooli, etanooli, atseetaldehüüdi, propanaali, butanaali, pentanaali, heksanaali, oktanaali, dekanaali, dodekanaali, nonanaali, heptanaali, undekanaali, 1,1-dietoksüetaani, sipelghappe, äädikhappe, propioonhappe, palderjanhappe, heksaanhappe, oktaanhappe, dekaanhappe, dodekaanhappe, oleiinhappe, heksadekaanhappe, tetradekaanhappe, heptaanhappe, nonaanhappe, etüülatsetaadi, propüülatsetaadi, butüülatsetaadi, heksüülatsetaadi, oktüülatsetaadi, nonüülatsetaadi, detsüülatsetaadi, dodetsüülatsetaadi, heptüülatsetaadi, metüülatsetaadi, metüülbutüraadi, butüülbutüraadi, pentüülbutüraadi, heksüülbutüraadi, oktüülbutüraadi, etüüldekanaadi, etüülheksanaadi, propüülheksanaadi, pentüülheksanaadi, heksüülheksanaadi, metüülheksanaadi, etüülformiaadi, etüüldodekanaadi, etüültetradekanaadi, etüülnonanaadi, etüüloktanaadi, etüülpropionaadi, metüülpropionaadi, etüülvaleraadi, butüülvaleraadi, etüülheks-3-enaadi, etüülheksadekanaadi, etüül-trans-2-butenaadi, etüülundekanaadi, butüülisovaleraadi, heksüülisobutüraadi, metüül-2-metüülbutüraadi, heksüül-2-metüülbutüraadi, trietüültsitraadi, heksüülisovaleraadi ja metüül-2-metüülvaleraadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/54, 14. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist 2-metüülpropaan-1-ooli, isopentanooli, 3,7-dimetüüloktaan-1-ooli, 2-etüülheksaan-1-ooli, 2-metüülpropanaali, 3-metüülbutanaali, 2-metüülbutüüraldehüüdi, 3-metüülvõihappe, 2-metüülpalderjanhappe, 2-etüülvõihappe, 2-metüülvõihappe, 2-metüülheptaanhappe, 4-metüülnonaanhappe, 4-metüüloktaanhappe, isobutüülatsetaadi, isobutüülbutüraadi, 3-metüülbutüülheksanaadi, 3-metüülbutüüldodekanaadi, 3-metüülbutüüloktanaadi, 3-metüülbutüülpropionaadi, 3-metüülbutüülformiaadi, glütserüültributüraadi, isobutüülisobutüraadi, isopentüülisobutüraadi, isobutüülisovaleraadi, isopentüül-2-metüülbutüraadi, 2-metüülbutüülisovaleraadi ja 2-metüülbutüülbutüraadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

80

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/55, 14. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist oktaan-2-ooli, isopropanooli, pentaan-2-ooli, oktaan-3-ooli, heptaan-2-ooni, pentaan-2-ooni, 6-metüülhepta-3,5-dieen-2-ooni, nonaan-3-ooni, dekaan-2-ooni ja isopropüültetradekanaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

112

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/56, 14. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist piimhappe, 4-oksopalderjanhappe, merevaikhappe, fumaarhappe, etüülatsetoatsetaadi, etüüllaktaadi, butüüllaktaadi, etüül-4-oksovaleraadi, dietüülsuktsinaadi, dietüülmalonaadi, butüül-O-butürüüllaktaadi, heks-3-enüüllaktaadi, heksüüllaktaadi, butüro-1,4-laktooni, dekano-1,5-laktooni, undekano-1,5-laktooni, pentano-1,4-laktooni, nonano-1,5-laktooni, oktano-1,5-laktooni, heptano-1,4-laktooni ja heksano-1,4-laktooni kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

129

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/57, 14. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist 1,8-tsineooli, 3,4-dihüdrokumariini ja 2-(2-metüülprop-1-enüül)-4-metüültetrahüdropüraani kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

153

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/58, 14. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist α-terpineooli, nerolidooli, 2-(4-metüülfenüül)propaan-2-ooli, terpineooli ja linalüülatsetaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

159

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/59, 14. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist 1,1-dimetoksü-2-fenüületaani, fenetüülformiaadi, fenetüüloktanaadi, fenetüülisobutüraadi, fenetüül-2-metüülbutüraadi ja fenetüülbensoaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

167

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/60, 14. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist isoeugenooli kasutamiseks söödalisandina lemmikloomade, sigade ning selliste mäletsejate ja hobuste puhul, kellelt ei saada inimtoiduks ette nähtud piima ( 1 )

177

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/61, 14. detsember 2016, milles käsitletakse 4-allüül-2,6-dimetoksüfenooli ja eugenüülatsetaadi kasutamise lubamist söödalisandina kõigi loomaliikide puhul, välja arvatud kalad ja kodulinnud ( 1 )

181

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/62, 14. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist 3-(metüültio)propioonaldehüüdi, metüül-3-(metüültio)propionaadi, allüültiooli, dimetüülsulfiidi, dibutüülsulfiidi, diallüüldisulfiidi, diallüültrisulfiidi, dimetüültrisulfiidi, dipropüüldisulfiidi, allüülisotiotsüanaadi, dimetüüldisulfiidi, 2-metüülbenseen-1-tiooli, S-metüülbutaantioaadi, allüülmetüüldisulfiidi, 3-(metüültio)propaan-1-ooli, 3-(metüültio)heksaan-1-ooli, 1-propaan-1-tiooli, diallüülsulfiidi, 2,4-ditiapentaani, 2-metüül-2-(metüülditio)propanaali, 2-metüülpropaan-1-tiooli, metüülsulfinüülmetaani, propaan-2-tiooli, 3,5-dimetüül-1,2,4-tritiolaani ja 2-metüül-4-propüül-1,3-oksatiaani kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

186

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/63, 14. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist bensüülalkoholi, 4-isopropüülbensüülalkoholi, bensaldehüüdi, 4-isopropüülbensaldehüüdi, salitsüülaldehüüdi, p-tolualdehüüdi, 2-metoksübensaldehüüdi, bensoehappe, bensüülatsetaadi, bensüülbutüraadi, bensüülformiaadi, bensüülpropionaadi, bensüülheksanaadi, bensüülisobutüraadi, bensüülisovaleraadi, heksüülsalitsülaadi, bensüülfenüülatsetaadi, metüülbensoaadi, etüülbensoaadi, isopentüülbensoaadi, pentüülsalitsülaadi ja isobutüülbensoaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning veratraldehüüdi ja gallushappe kasutamiseks teatavate loomaliikide söödalisandina ( 1 )

214

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/64, 14. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist ammoniaagiga töödeldud glütsürrishappe kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

242

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/65, 14. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist 1-isopropüül-4-metüülbenseeni, pin-2(10)-eeni, pin-2(3)-eeni, β-karüofülleeni, kamfeeni, 1-isopropenüül-4-metüülbenseeni, δ-3-kareeni ja D-limoneeni kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

246

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/66, 14. detsember 2016, parkhappe lubamise kohta kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

259

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top