EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:352:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 352, 23. detsember 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 352

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
23. detsember 2016


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/2370, 14. detsember 2016, millega muudetakse direktiivi 2012/34/EL riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas ( 1 )

1

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2016/2371, 14. detsember 2016, täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile

18

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2016/2372, 19. detsember 2016, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2017. aastaks

26

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/2373, 22. detsember 2016, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/1127

31

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/2374, 12. oktoober 2016, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes

33

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/2375, 12. oktoober 2016, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul loodepiirkonna vetes

39

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/2376, 13. oktoober 2016, millega kehtestatakse tagasiheitekava perekonda Venus spp. kuuluvate karpide kohta Itaalia territoriaalvetes

48

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/2377, 14. oktoober 2016, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1394/2014, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate pelaagiliste liikide püügiga edelapiirkonna vetes

50

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2378, 21. detsember 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

52

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2379, 22. detsember 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

55

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2016/2380, 13. detsember 2016, millega pikendatakse Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM Georgia) juhi volitusi

57

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2016/2381, 14. detsember 2016, millega pikendatakse Malis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP missiooni (EUCAP Sahel Mali) juhi volitusi (EUCAP Sahel Mali/2/2016)

59

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/2382, 21. detsember 2016, millega luuakse Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledž (ESDC) ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/189/ÜVJP

60

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/2383, 21. detsember 2016, Euroopa Liidu toetuse kohta Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri tegevusele tuumajulgeoleku valdkonnas ning massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamisel

74

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/2384, 22. detsember 2016, millega ajakohastatakse nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ning millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1136

92

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top