EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:333:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 333, 8. detsember 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 333

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
8. detsember 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2016/2145, 1. detsember 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2146, 7. detsember 2016, millega tühistatakse kahe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit, mis anti vastavalt rakendusotsusele 2013/707/EL, millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitlevate dumpingu- ja subsiidiumivastaste menetlustega, lõplike meetmete kohaldamise ajaks

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2147, 7. detsember 2016, millega lubatakse tõsta teatavates Saksamaa ja kõigis Ungari viinamarjakasvatuspiirkondades 2016. aastal korjatud viinamarjadest toodetud veini rikastamise piirmäärasid

30

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2148, 7. detsember 2016, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/936 kohaselt 2017. aastaks ette nähtud tekstiilikvootide haldamise ja jagamise eeskirjad

32

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2149, 7. detsember 2016, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Noix de Grenoble (KPN)]

42

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2150, 7. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist Lactobacillus plantarum DSM 29025 ja Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 valmististe kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

44

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2151, 7. detsember 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

48

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2016/2152, 27. oktoober 2016, Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

50

 

 

Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL) 2016/2153, 27. oktoober 2016, tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

51

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2016/2154, 27. oktoobri 2016, ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

54

 

 

Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL) 2016/2155, 27. oktoober 2016, tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

56

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2016/2156, 27. oktoober 2016, ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

58

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2016/2157, 27. oktoober 2016, ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

60

 

 

Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL) 2016/2158, 27. oktoober 2016, tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Artemis 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

62

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2016/2159, 27. oktoober 2016, ühisettevõtte Artemis 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

64

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL, Euratom) 2016/2160, 27. oktoober 2016, ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

66

 

 

Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL, Euratom) 2016/2161, 27. oktoober 2016, tähelepanekutega, mis on ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

68

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL, Euratom) 2016/2162, 27. oktoober 2016, ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

70

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/2163, 6. detsember 2016, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Banca d'Italia välisaudiitorite osas

72

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2016/2164, 30. november 2016, müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2016/43)

73

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top