Help Print this page 

Document L:2016:333:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 333, 8. detsember 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 333

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
8. detsember 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2016/2145, 1. detsember 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2146, 7. detsember 2016, millega tühistatakse kahe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit, mis anti vastavalt rakendusotsusele 2013/707/EL, millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitlevate dumpingu- ja subsiidiumivastaste menetlustega, lõplike meetmete kohaldamise ajaks

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2147, 7. detsember 2016, millega lubatakse tõsta teatavates Saksamaa ja kõigis Ungari viinamarjakasvatuspiirkondades 2016. aastal korjatud viinamarjadest toodetud veini rikastamise piirmäärasid

30

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2148, 7. detsember 2016, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/936 kohaselt 2017. aastaks ette nähtud tekstiilikvootide haldamise ja jagamise eeskirjad

32

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2149, 7. detsember 2016, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Noix de Grenoble (KPN)]

42

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2150, 7. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist Lactobacillus plantarum DSM 29025 ja Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 valmististe kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

44

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2151, 7. detsember 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

48

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2016/2152, 27. oktoober 2016, Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

50

 

 

Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL) 2016/2153, 27. oktoober 2016, tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

51

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2016/2154, 27. oktoobri 2016, ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

54

 

 

Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL) 2016/2155, 27. oktoober 2016, tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

56

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2016/2156, 27. oktoober 2016, ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

58

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2016/2157, 27. oktoober 2016, ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

60

 

 

Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL) 2016/2158, 27. oktoober 2016, tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Artemis 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

62

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2016/2159, 27. oktoober 2016, ühisettevõtte Artemis 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

64

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL, Euratom) 2016/2160, 27. oktoober 2016, ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

66

 

 

Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL, Euratom) 2016/2161, 27. oktoober 2016, tähelepanekutega, mis on ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

68

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL, Euratom) 2016/2162, 27. oktoober 2016, ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

70

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/2163, 6. detsember 2016, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Banca d'Italia välisaudiitorite osas

72

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2016/2164, 30. november 2016, müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2016/43)

73

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top