Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:314:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 314, 22. november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 314

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
22. november 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2033, 17. november 2016, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2034, 21. november 2016, millega avatakse 2017. aasta tariifikvoot teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 510/2014 hõlmatud põllumajandustoodete töötlemisel saadud Norrast pärit kaupade importimiseks liitu

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2035, 21. november 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete fiproniili ja maneebi heakskiidu kehtivusajaga ( 1 )

7

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2036, 21. november 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

9

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv (EL) 2016/2037, 21. november 2016, millega muudetakse nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ seoses aerosoolimahutites lubatava maksimaalse rõhuga ning selle märgistamisnõuete kohandamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ( 1 )

11

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/2038, 11. november 2016, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni asjaomastes komiteedes võetav seisukoht seoses ÜRO eeskirjade nr 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 ja 129 muudatusettepanekute, raskeveokite mootorite kahekütuseliseks muutmise süsteeme käsitleva ÜRO eeskirja ettepaneku, ÜRO üldiste tehniliste normide nr 15 ja 16 muudatusettepanekute, kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite heitkoguste ja pardadiagnostika mõõtmise korda käsitleva kahe ÜRO üldise tehnilise normi ettepaneku ning valgusallikate kategooriate ühtset tehnilist kirjeldust käsitleva resolutsiooni ettepanekuga

14

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/2039, 15. november 2016, millega võetakse vastu nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 6 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Saksamaale

19

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/2040, 21. november 2016, millega muudetakse otsust 2010/279/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Afganistanis (EUPOL AFGHANISTAN), et näha ette missiooni likvideerimine

20

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2016/2041, 20. jaanuar 2016, riigiabi SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) kohta, mida Belgia andis kontsernile Duferco (teatavaks tehtud numbri C(2016) 94 all)  ( 1 )

22

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2016/2042, 1. september 2016, abikava SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) kohta, mida Saksamaa kavatseb rakendada filmitootmise ja -levi edendamiseks (teatavaks tehtud numbri C(2016) 5551 all)  ( 1 )

63

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)) parandused ( ELT L 119, 4.5.2016 )

72

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top