EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:276:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 276, 13. oktoober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 276

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
13. oktoober 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1805, 29. september 2016, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Carmarthen Ham (KGT)]

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1806, 29. september 2016, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Dehesa de Extremadura (KPN)]

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1807, 30. september 2016, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Poulet du Périgord (KGT)]

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1808, 12. oktoober 2016, millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja varude müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGFi 2017. eelarveaastaks

5

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1809, 12. oktoober 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

7

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1810, 12. oktoober 2016, millega määratakse kindlaks ekspordilitsentside väljaandmise heakskiiduprotsent, millega lükatakse tagasi ekspordilitsentsitaotlused ja millega peatatakse ekspordilitsentsitaotluste esitamine kvoodivälise suhkru puhul

9

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1811, 11. oktoober 2016, millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa seoses Itaalia Apuulia maakonna Brindisi provintsi tunnistamisega ametlikult vabaks brutselloosist (B. melitensis) (teatavaks tehtud numbri C(2016) 6290 all)  ( 1 )

11

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 339/15/COL, 16. september 2015, millega lubatakse Norral teha erandeid teatavatest ühistest lennundusohutuseeskirjadest vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa punktis 66n osutatud õigusakti (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ; muudetud kujul) artikli 14 lõikele 6 [2016/1812]

14

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 27. mai 2016. aasta määruse (EL) 2016/841 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandus ( ELT L 141, 28.5.2016 )

17

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top