EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:228:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 228, 23. august 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 228

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
23. august 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1400, 10. mai 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse elemente, mida ettevõtte reorganiseerimise kava peab vähemalt hõlmama, ja ettevõtte reorganiseerimise kava rakendamise aruannete miinimumsisu ( 1 )

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1401, 23. mai 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL (millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega tuletisinstrumentidest tulenevate kohustuste hindamise meetodite ja põhimõtete jaoks ( 1 )

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1402, 22. august 2016, millega tühistatakse kolme eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit, mis anti vastavalt rakendusotsusele 2013/707/EL, millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitlevate dumpingu- ja subsiidiumivastaste menetlustega, lõplike meetmete kohaldamise ajaks

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1403, 22. august 2016, millega ICESi alarajoonid 27 ja 28.2 jäetakse 2016. aastal välja teatava püügikeeluaja kohaldamisalast

30

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1404, 22. august 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

31

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1405, 22. august 2016, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2016) 5466 all)  ( 1 )

33

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1406, 22. august 2016, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Poolas ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2016/1367 (teatavaks tehtud numbri C(2016) 5467 all)  ( 1 )

46

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top