EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:195:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 195, 20. juuli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 195

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
20. juuli 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/1177, 12. juuli 2016, Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1178, 10. juuni 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/1179, 19. juuli 2016, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ( 1 )

11

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1180, 19. juuli 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

26

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1181, 19. juuli 2016, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1.–7. juulini 2016 impordilitsentsitaotlused ja impordiõiguste taotlused, ning määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2017 kehtestatud kogustele

28

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/1182, 18. juuli 2016, Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi personalieeskirjade kohta

31

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1183, 14. juuli 2016, millega kiidetakse heaks veiste erakorraline vaktsineerimine nodulaarse dermatiidi vastu Bulgaarias ja millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2016/645 lisa (teatavaks tehtud numbri C(2016) 4360 all)  ( 1 )

75

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 5. detsembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1441/2007 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta) parandus ( ELT L 322, 7.12.2007 )

82

 

*

Komisjoni 23. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1019/2013 (millega muudetakse määruse (EÜ) nr 2073/2005 I lisa seoses histamiini esinemisega kalandustoodetes) parandus ( ELT L 282, 24.10.2013 )

83

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus) parandus ( ELT L 102, 11.4.2006 )

83

 

*

Komisjoni 25. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 702/2014 (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks) parandused ( ELT L 193, 1.7.2014 )

84

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top