Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:193:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 193, 19. juuli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 193

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
19. juuli 2016


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, 12. juuli 2016, millega nähakse ette siseturu toimimist otseselt mõjutavate maksustamise vältimise viiside vastased eeskirjad

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2016/1165, 18. juuli 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1183/2005, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud

15

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1166, 17. mai 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 X lisa seoses suhkrusektoris suhkrupeedi ostutingimustega alates 1. oktoobrist 2017

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1167, 18. juuli 2016, millega muudetakse nõukogu rakendusmäärust (EL) nr 102/2012, millega kehtestatakse muu hulgas Hiina Rahvavabariigist pärit terastrosside ja -kaablite impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, mida laiendatakse Korea Vabariigist lähetatud terastrosside ja -kaablite impordile, olenemata sellest, kas seda deklareeritakse Korea Vabariigist pärit impordina või mitte

19

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1168, 18. juuli 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

25

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1169, 18. juuli 2016, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1. juulist kuni 7. juulini 2016 impordilitsentsitaotlused määrusega (EÜ) nr 341/2007 küüslaugu jaoks avatud tariifikvootide raames

27

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/1170, 12. juuli 2016, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Indoneesia Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepinguga moodustatud ühiskomitees võetav seisukoht seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmise ning töörühmade moodustamisega

29

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/1171, 12. juuli 2016, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) muutmisega

38

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/1172, 18. juuli 2016, millega muudetakse otsust 2012/392/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Nigeris (EUCAP Sahel Niger)

106

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/1173, 18. juuli 2016, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

108

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1174, 15. juuli 2016, milles käsitletakse teatava difenaakumit sisaldava biotsiidi loa tingimusi, mille kohta Hispaania on edastanud teatise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 36 (teatavaks tehtud numbri C(2016) 4380 all)  ( 1 )

110

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1175, 15. juuli 2016, milles käsitletakse teatava spinosaadi sisaldava biotsiidi loa tingimusi, mille kohta Ühendkuningriik on edastanud teatise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 36 (teatavaks tehtud numbri C(2016) 4385 all)  ( 1 )

113

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1176, 18. juuli 2016, teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Taist pärit tempermalmist valatud keermestatud toruliitmike impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osalise vahepealse läbivaatamise lõpetamise kohta

115

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 27. mai 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/844 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta) parandus ( ELT L 141, 28.5.2016 )

117

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top