EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:160:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 160, 17. juuni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 160

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
17. juuni 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/957, 9. märts 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad turukuritarvituste, kahtlaste korralduste või tehingute ärahoidmiste, avastamiste ja nendest teatamiste suhtes kohaldatavaid asjakohaseid kokkuleppeid, süsteeme ja protseduure ning teate vorme ( 1 )

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/958, 9. märts 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad investeerimissoovituste või investeerimisstrateegiate soovitamist või väljapakkumist käsitleva muu teabe erapooletul viisil esitamise ning konkreetsete huvide või huvide konfliktidele viitava teabe avalikustamise tehnilist korda ( 1 )

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/959, 17. mai 2016, millega kehtestatakse turu sondeerimise rakenduslikud tehnilised standardid seoses avaldavate turuosaliste kasutatavate süsteemide ja teavitamisvormidega ning teabe vorminguga kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 596/2014 ( 1 )

23

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/960, 17. mai 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad turgu sondeerivate avaldavate turuosaliste suhtes kohaldatavaid asjakohaseid kokkuleppeid, süsteeme ja protseduure ( 1 )

29

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/961, 26. mai 2016, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Conwy Mussels (KPN)]

34

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/962, 16. juuni 2016, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses ühtsete vormide, mudelite ja mõistetega pädevate asutuste ja kriisilahendusasutuste poolt teabe kindlakstegemiseks ja edastamiseks Euroopa Pangandusjärelevalvele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/59/EL ( 1 )

35

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/963, 16. juuni 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu ( 1 )

50

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/964, 16. juuni 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

79

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/965, 16. juuni 2016, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1.–7. juunini 2016 impordilitsentsitaotlused, ja määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel kodulinnulihasektoris avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2016 kehtestatud kogustele

81

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/966, 16. juuni 2016, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1. kuni 7. juunini 2016 impordilitsentsitaotlused, ja määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 1385/2007 alusel kodulinnulihasektoris avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2016 kehtestatud kogustele

84

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/967, 16. juuni 2016, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1.–7. juunini 2016 impordiõiguste taotlused rakendusmääruse (EL) 2015/2078 alusel Ukrainast pärit kodulinnuliha jaoks avatud tariifikvootide raames

87

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/968, 6. juuni 2016, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (ISA2 programm)

90

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/969, 15. juuni 2016, millega nähakse ette aruandluse standardnõuded loomahaiguste ja zoonooside riiklike liidu kaasrahastatavate likvideerimis-, tõrje- ja seireprogrammide jaoks ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/288/EL (teatavaks tehtud numbri C(2016) 3615 all)  ( 1 )

94

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top