Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:116:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 116, 30. aprill 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 116

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
30. aprill 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teatis ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ja teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu ajutise kohaldamise kohta

1

 

*

Teave partnerlus- ja koostöölepingu (millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Venemaa Föderatsiooni vahel, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) protokolli jõustumise kohta

2

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/672, 29. aprill 2016, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine peräädikhappe kasutamine tooteliikidesse 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/673, 29. aprill 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga ( 1 )

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/674, 29. aprill 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 teatava puu- ja köögivilja suhtes kohaldatavate täiendavate tollimaksude käivituslävede osas

23

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/675, 29. aprill 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/1519, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 597/2009 artiklile 18 kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes lõplikud tasakaalustavad tollimaksud

27

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/676, 29. aprill 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/1518, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõikele 2 kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

31

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/677, 29. aprill 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

35

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/678, 29. aprill 2016, milles Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 alusel käsitletakse padjakeses hoitavatest kuivatatud lavendliõitest koosnevat toodet, mis on lastud turule koitõrje eesmärgil ( 1 )

37

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 23. märtsi 2016. aasta otsuse (ÜVJP) 2016/446 (millega muudetakse otsust 2013/34/ÜVJP, mis käsitleb Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidavat Euroopa Liidu sõjalist missiooni (EUTM Mali), ja pikendatakse selle kehtivust) parandus ( ELT L 78, 24.3.2016 )

39

 

*

Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 21/2004 (millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ) parandus ( ELT L 5, 9.1.2004 ) (Eestikeelne eriväljaanne 2004, 03. Põllumajandus, 42. köide, lk 56)

39

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top