Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:095:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 95, 9. aprill 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 95

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
9. aprill 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/548, 8. aprill 2016, millega kiidetakse heaks põhiaine diammooniumfosfaat kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/549, 8. aprill 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete bentasooni, butüültsühalofopi, dikvaadi, famoksadooni, flumioksasiini, DPX KE 459 (metüülflupüürsulfurooni), metalaksüül-M'i, pikolinafeeni, prosulfurooni, pümetrosiini, tiabendasooli ja metüültifensulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega ( 1 )

4

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/550, 8. aprill 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

7

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/551, 23. märts 2016, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel tagasivõtmise ühiskomitees võetav seisukoht seoses tagasivõtmise ühiskomitee otsusega, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu rakendamise korda lepingu artiklite 4 ja 6 kohaldamiseks alates 1. juunist 2016

9

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/552, 5. aprill 2016, millega nimetatakse ametisse üks Taani Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige

12

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/553, 5. aprill 2016, millega nimetatakse ametisse viis Prantsuse Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja neli asendusliiget

13

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/554, 5. aprill 2016, millega nimetatakse ametisse üheksa Prantsuse Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget

15

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 10. veebruari 2016. aasta rakendusmääruse (EL) 2016/322 (millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 680/2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute likviidsuskatte nõudega seotud järelevalvelise aruandlusega) parandused ( ELT L 64, 10.3.2016 )

17

 

*

Komisjoni 17. märtsi 2016. aasta rakendusotsuse (EL) 2016/417 (mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames) parandus ( ELT L 75, 22.3.2016 )

20

 

*

Euroopa Keskpanga 14. märtsi 2016. aasta määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) (liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta) parandus ( ELT L 78, 24.3.2016 )

20

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top