EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:067:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 67, 12. märts 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 67

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
12. märts 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/353, 10. märts 2016, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/354, 11. märts 2016, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 1

18

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/355, 11. märts 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa seoses inimtoiduks ette nähtud želatiini, kollageeni ja kõrgrafineeritud loomseid saadusi käsitlevate erinõuetega ( 1 )

22

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/356, 11. märts 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

29

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/357, 15. jaanuar 2016, seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogus ja mis käsitleb endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi osalemist Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti töös vaatlejana ja osalemise korda vastavalt määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklites 4 ja 5 sätestatud raamistikule, sealhulgas ameti algatustest osavõtmist, osamaksu ja töötajaid käsitlevad sätted

31

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2016/358, 8. märts 2016, millega lubatakse Prantsuse Vabariigil vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19 kohaldada mootorikütusena kasutatava bensiini ja gaasiõli suhtes vähendatud maksumäärasid

35

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/359, 10. märts 2016, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

37

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/360, 11. märts 2016, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

53

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/361, 10. märts 2016, millega muudetakse otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Hiina kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud importida liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1450 all)  ( 1 )

57

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/362, 11. märts 2016, millega kiidetakse heaks MAHLE Behr GmbH & Co. KG entalpiamahuti kui uuenduslik tehnoloogia sõiduautode CO2-heite vähendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 ( 1 )

59

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 15. detsembri 2015. aasta rakendusotsuse (EL) 2015/2362 (milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate jalgrattavaruosade impordi suhtes kehtestatud laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamist vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 88/97) parandus ( ELT L 331, 17.12.2015 )

69

 

*

Euroopa Liidu 2015. aasta eelarve paranduseelarve nr 8 lõpliku vastuvõtmise (EL, Euratom) 2016/70 parandus ( ELT L 18, 26.1.2016 )

69

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top