EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:065:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 65, 11. märts 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 65

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
11. märts 2016


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/343, 9. märts 2016, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul

1

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2016/344, 9. märts 2016, deklareerimata tööga tegelemise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta ( 1 )

12

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teave järgmise dokumendi jõustumise kohta: Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping, mis käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju

21

 

*

Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping, mis käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju

22

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/345, 10. märts 2016, millega sätestatakse konteinerite olekusõnumite esitamise sagedus, andmete vorming ja edastamise meetod

38

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/346, 10. märts 2016, millega määratakse kindlaks tolliinfosüsteemi sisestatavad andmed

40

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/347, 10. märts 2016, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses insaiderite nimekirjade täpse vormingu ja ajakohastamisega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 596/2014 ( 1 )

49

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/348, 10. märts 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 98/2012 seoses Komagataella pastoris'e (DSM 23036) abil saadud 6-fütaasi valmistise (EC 3.1.3.26) miinimumsisaldusega nuumsigade söödalisandis (loa hoidja Huvepharma EOOD) ( 1 )

56

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/349, 10. märts 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

59

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/350, 25. veebruar 2016, Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (mis käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju) sõlmimise kohta

61

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/351, 4. märts 2016, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus võetav seisukoht Jordaania taotluse kohta teha WTO eeskirjadest erand seoses eksporditoetuste kava kaotamiseks mõeldud üleminekuperioodiga

63

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/352, 4. märts 2016, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni asjaomastes komiteedes võetav seisukoht seoses ÜRO eeskirjade nr 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 ja 131 muudatusettepanekute ning vaiksete maanteesõidukite (QRTV) heakskiitmist käsitleva uue ÜRO eeskirjaga

64

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top