EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:060:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 60, 5. märts 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 60

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
5. märts 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/311, 4. märts 2016, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/312, 4. märts 2016, millega parandatakse määrust (EL) nr 37/2010 seoses toimeaine tülvalosiiniga ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/313, 1. märts 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 680/2014 seoses likviidsuse täiendavate seireparameetrite aruandlusega ( 1 )

5

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/314, 4. märts 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa ( 1 )

59

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/315, 4. märts 2016, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

62

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/316, 4. märts 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

70

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2016/317, 3. märts 2016, millega muudetakse nõukogu direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ ja 2002/57/EÜ seoses seemnepakendite ametliku etiketiga ( 1 )

72

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/318, 4. märts 2016, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

76

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/319, 4. märts 2016, millega muudetakse otsust 2013/183/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

78

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/320, 3. märts 2016, millega muudetakse otsust 2004/842/EÜ rakenduseeskirjade kohta, mille alusel liikmesriigid võivad lubada turule viia nende sortide seemneid, mille kohta on esitatud taotlus riiklikku põllumajandustaimesortide või köögiviljasortide kataloogi kandmiseks (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1221 all)  ( 1 )

88

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/321, 3. märts 2016, millega kohandatakse geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) kasvatamisloa geograafilist kohaldamisala (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1231 all)  ( 1 )

90

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 12. oktoobri 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) 2015/2420 (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) parandus ( ELT L 340, 24.12.2015 )

93

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top