EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:023:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 23, 29. jaanuar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 23

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
29. jaanuar 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/111, 28. jaanuar 2016, millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/112, 27. jaanuar 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

14

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/113, 28. jaanuar 2016, ajutise dumpinguvastase tollimaksu kehtestamise kohta Hiina Rahvavabariigist pärit kõrge väsimustugevusega terasest betooni sarrusvarraste impordi suhtes

16

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/114, 28. jaanuar 2016, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta tervishoidu ja laste tervist käsitlevate teiseste sihtmuutujate 2017. aasta loetelu osas ( 1 )

40

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/115, 28. jaanuar 2016, millega tühistatakse ühe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit, mis anti vastavalt rakendusotsusele 2013/707/EL, millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitlevate dumpingu- ja subsiidiumivastaste menetlustega, lõplike meetmete kohaldamise ajaks

47

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/116, 28. jaanuar 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

57

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/117, 28. jaanuar 2016, milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 alusel 2016. aasta jaanuari alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

59

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2016/118, 20. jaanuar 2016, mis käsitleb ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2240 (2015) rakendamist EUNAVFOR MED SOPHIA poolt (EUNAVFOR MED SOPHIA/1/2016)

63

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/119, 28. jaanuar 2016, millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

65

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/120, 28. jaanuar 2016, XBRL 2.1 vormingu väljavalimise kohta riigihangetes viitamiseks ( 1 )

77

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

ELi ja Šveitsi ühiskomitee otsus nr 2/2016, 3. detsember 2015, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu protokolli nr 3 päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta [2016/121]

79

 

*

Ühenduse ja Šveitsi maismaatranspordi ühiskomitee otsus nr 1/2016, 16. detsember 2015, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kaupade ja reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkuleppe 1., 3., 4. ja 7. lisa [2016/122]

82

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top