EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:326:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 326, 11. detsember 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 326

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
11. detsember 2015


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2302, 25. november 2015, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2303, 28. juuli 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ regulatiivsete tehniliste standarditega, milles täpsustatakse riskikontsentratsiooni ja kontsernisiseste tehingute määratlusi ning kooskõlastatakse nende täiendavat järelevalvet ( 1 )

34

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2304, 10. detsember 2015, milles käsitletakse loa andmist Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ja Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi ja endo-1,3(4)-β-glükanaasi valmistise kasutamiseks broilerkalkunite ja tõuaretuseks ette nähtud kalkunite söödalisandina (loa hoidja Adisseo France S.A.S) ( 1 )

39

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2305, 10. detsember 2015, milles käsitletakse loa andmist Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) abil toodetud endo-1,4-β-glükanaasi (EC 3.2.1.4) valmistise kasutamiseks broilerkanade, vähe levinud kodulinnuliikide nuumlindude ja võõrutatud põrsaste söödalisandina ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2148/2004 ja (EÜ) nr 1520/2007 (loa hoidja Huvepharma NV) ( 1 )

43

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2306, 10. detsember 2015, milles käsitletakse L-tsüsteiinhüdrokloriidmonohüdraadi kasutamise lubamist kasside ja koerte söödalisandina ( 1 )

46

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2307, 10. detsember 2015, milles käsitletakse menadioonnaatriumbisulfiti ja menadioonnikotiinamiidbisulfiti kasutamise lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

49

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2308, 10. detsember 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

54

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/2309, 10. detsember 2015, tulemusliku relvaekspordi kontrolli edendamise kohta

56

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/2310, 10. detsember 2015, millega muudetakse otsust 2013/189/ÜVJP Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledži loomise kohta

64

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2311, 9. detsember 2015, millega muudetakse rakendusotsuseid (EL) 2015/1500 ja (EL) 2015/2055 seoses Kreekas nodulaarse dermatiidi vastu võetavate kaitsemeetmetega (teatavaks tehtud numbri C(2015) 8585 all)  ( 1 )

65

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 14. aprilli 2015. aasta rakendusmääruse (EL) 2015/608 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 798/2008 seoses Ukrainat ja Iisraeli käsitlevate kannetega kolmandate riikide loetelus, Ukraina munakanade salmonella tõrje programmi tunnustamisega, veterinaarsertifikaatide nõuetega Newcastle'i haiguse osas ning munatoodete töötlemise nõuetega) parandus ( ELT L 101, 18.4.2015 )

68

 

*

Komisjoni 20. oktoobri 2015. aasta rakendusmääruse (EL) 2015/1884 (millega muudetakse Ameerika Ühendriikides ja Kanadas esinenud kõrge patogeensusega linnugripi puhangute tõttu määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Ameerika Ühendriike ja Kanadat käsitlevat kannet loetelus, milles on esitatud need kolmandad riigid, territooriumid, tsoonid ja piirkonnad, millest võib importida liitu või vedada läbi liidu kodulinde ja linnukasvatussaadusi) parandus ( ELT L 276, 21.10.2015 )

69

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top