EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:323:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 323, 9. detsember 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 323

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
9. detsember 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teave allkirjastamise kuupäeva kohta: protokoll, millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/2285, 8. detsember 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004 (millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ette nähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks) II lisa teatavate nõuete osas, mis on seotud elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigudega ning määruse (EÜ) nr 2073/2005 (toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta) I lisa ( 1 )

2

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2286, 8. detsember 2015, millega kiidetakse heaks oluline muudatus garanteeritud traditsiooniliste toodete registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Belokranjska pogača (GTT)]

5

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2287, 8. detsember 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

6

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2288, 30. november 2015, mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2017. aasta ülemmäära, 2016. aasta osamaksu, 2016. aasta osamaksu esimest osa ning indikatiivset ja mittesiduvat prognoosi aastase osamaksu kohta aastateks 2018 ja 2019

8

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2289, 3. detsember 2015, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise Cabo Verde Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepinguga moodustatud ühiskomitees võetav seisukoht seoses lepingu rakendamise ühiste suuniste vastuvõtmisega

11

 

*

Komisjoni delegeeritud otsus (EL) 2015/2290, 12. juuni 2015, Austraalias, Bermudal, Brasiilias, Kanadas, Mehhikos ja Ameerika Ühendriikides kehtivate solventsusrežiimide ajutise samaväärsuse kohta, mida kohaldatakse nendes riikides asuva peakontoriga kindlustus- ja edasikindlustusandjate suhtes

22

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2291, 7. detsember 2015, millega muudetakse rakendusotsust 2013/722/EL seoses liidu rahalise toetuse maksimaalse summaga marutaudi likvideerimise programmi rakendamiseks 2014. aastal Lätis (teatavaks tehtud numbri C(2015) 8607 all)  ( 1 )

27

 

*

Ühise põllumajanduskomitee otsus nr 2/2015, 19. november 2015, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 9. lisa 1. ja 2. liite muutmise kohta [2015/2292]

29

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top