Help Print this page 

Document L:2015:317:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 317, 3. detsember 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 317

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
3. detsember 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2226, 26. oktoober 2015, Euroopa Liidu ja Tonga Kuningriigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

Euroopa Liidu ja Tonga Kuningriigi vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping

3

 

*

Nõukogu otsus (Euratom) 2015/2227, 10. november 2015, millega kiidetakse heaks Ühendkuningriigi, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri vahel sõlmitud lepingu (mis käsitleb kaitsemeetmete kohaldamist seoses tuumarelva Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas keelamise lepinguga) protokollide nr 1 ja 2 muudatuste sõlmimine Euroopa Komisjonis

9

 

*

Nõukogu otsus (Euratom) 2015/2228, 10. november 2015, millega kiidetakse heaks Ühendkuningriigi, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri vahel sõlmitud lepingu (mis käsitleb kaitsemeetmete kohaldamist seoses tuumarelva Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas keelamise lepinguga) protokollide nr 1 ja 2 muudatuste sõlmimine Euroopa Komisoni poolt

11

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2229, 29. september 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I lisa ( 1 )

13

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/2230, 30. november 2015, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse lima-niituimlutsu püük VIII ja IX püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes

17

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/2231, 2. detsember 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 16 ja 38 osas ( 1 )

19

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2232, 2. detsember 2015, millega lubatakse tõsta Taanis, Madalmaades, Rootsis ja Ühendkuningriigis 2015. aastal korjatud viinamarjadest toodetud veini rikastamise piirmäärasid

24

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2233, 2. detsember 2015, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine haloksüfop-P heakskiitmise tingimustega ( 1 )

26

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2234, 2. detsember 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

29

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2235, 2. detsember 2015, millega määratakse kindlaks määruses (EÜ) nr 1187/2009 osutatud kvoodi alusel Dominikaani Vabariiki eksporditavate teatavate piimatoodete ekspordilitsentside jaotuskoefitsient

31

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2236, 27. november 2015, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni ministrite konverentsil võetav seisukoht elektrooniliste edastuste tollimaksumoratooriumi ning mitterikkumise ja muude olukordadega seotud kaebuste moratooriumi pikendamise kohta

33

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2237, 30. november 2015, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee Taani asendusliige

35

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2238, 30. november 2015, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee Madalmaade asendusliige

36

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2239, 2. detsember 2015, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpidesse H5N1 ja H5N2 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga Prantsusmaal (teatavaks tehtud numbri C(2015) 8755 all)  ( 1 )

37

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 1997. aasta direktiivi 97/55/EÜ (millega muudetakse direktiivi 84/450/EMÜ eksitava reklaami kohta, arvates selle hulka võrdleva reklaami) parandus ( EÜT L 290, 23.10.1997 ) (Eestikeelne eriväljaanne, peatükk 15, köide 3, lk 365)

42

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top