Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:313:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 313, 28. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 313

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
28. november 2015


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2193, 25. november 2015, keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta ( 1 )

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2194, 23. november 2015, partnerlus- ja koostöölepingu (millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Venemaa Föderatsiooni vahel) protokolli sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

20

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2195, 9. juuli 2015, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlusega liikmesriigi kulude hüvitamiseks komisjoni poolt

22

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2196, 24. november 2015, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Torta del Casar (KPN)]

29

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2197, 27. november 2015, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses tugeva korrelatsiooniga valuutadega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 ( 1 )

30

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2198, 27. november 2015, millega kiidetakse heaks toimeaine reskaluur vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

35

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2199, 27. november 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

38

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2015/2200, 13. november 2015, millega pikendatakse Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM Georgia) juhi volitusi (EUMM GEORGIA/1/2015)

40

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2015/2201, 13. november 2015, millega võetakse vastu kolmandate riikide panused Euroopa Liidu nõuandemissiooni Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/5/2015)

41

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/2202, 19. november 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2015/37)

42

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 22. juuli 2015. aasta määruse (EL) 2015/1200 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses amidosulfurooni-, fenheksamiidi-, metüülkresoksiimi-, tiaklopriidi- ja trifloksüstrobiinijääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal) parandus ( ELT L 195, 23.7.2015 )

44

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top