EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:300:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 300, 17. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 300

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
17. november 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/2043, 16. november 2015, millega rakendatakse määruse (EL) nr 753/2011 (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) artikli 11 lõikeid 1 ja 4

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/2044, 16. november 2015, millega rakendatakse määruse (EL) nr 356/2010 (millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias) artiklit 13

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2045, 13. november 2015, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registris nimetus (Jāņu siers (GTT))

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2046, 16. november 2015, milles käsitletakse põhiaine Artemisia absinthium L. heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ( 1 )

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2047, 16. november 2015, millega pikendatakse asendamisele kuuluva toimeaine esfenvaleraadi heakskiidu kehtivusaega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

8

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2048, 16. november 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

13

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2015/2049, 10. november 2015, sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Rootsiga

15

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2015/2050, 10. november 2015, sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Belgiaga

17

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/2051, 16. november 2015, millega muudetakse otsust 2013/730/ÜVJP SEESACi poolt Kagu-Euroopa riikides läbi viidavate desarmeerimis- ja relvastuskontrollialaste tegevuste toetamise kohta ELi strateegia (väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona ebaseadusliku hankimise ja salakaubaveo vastaseks võitluseks) raames

19

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/2052, 16. november 2015, millega pikendatakse Kosovosse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

22

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2015/2053, 16. november 2015, millega rakendatakse otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid

27

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2015/2054, 16. november 2015, millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

29

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2055, 10. november 2015, milles sätestatakse tingimused veiste nodulaarse dermatiidi vastase erakorralise vaktsineerimise kava kehtestamiseks Kreekas ja millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/1500 (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7671 all)  ( 1 )

31

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2015/2056, 13. november 2015, millega muudetakse otsuseid 2009/300/EÜ, 2009/563/EÜ, 2009/894/EÜ, 2011/330/EL ja 2011/337/EL, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7781 all)  ( 1 )

41

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2057, 13. november 2015, millega pikendatakse rakendusotsuse 2013/413/EL (millega lubatakse liikmesriikidel Liibanoni Akkari ja Bekaa piirkondadest pärit kartulite, välja arvatud seemnekartuliks ettenähtud kartulite puhul kehtestada erandeid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest) kohaldamisaega (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7793 all)

43

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2058, 13. november 2015, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/144, millega kehtestatakse toetus- ja maksetaotluste ning seonduva teabe esitamise kord seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 652/2014 osutatud loomataudide tõrjeks võetavate erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7807 all)

44

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top