EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:295:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 295, 12. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 295

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
12. november 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/2010, 11. november 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2011, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses nende piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste nimekirjadega, kelle vastu olevaid nõudeid käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2012, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses lisakapitalinõuete kehtestamist, arvutamist ja muutmist käsitlevate otsuste tegemise korraga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ ( 1 )

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2013, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses tervisekindlustuse riskide tasandussüsteemide standardhälvetega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ ( 1 )

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2014, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad kindlustusgrupi järelevalve teostajale teabe esitamise ning järelevalveasutustevahelise teabevahetusega seotud menetlusi ja vorme vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ ( 1 )

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2015, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid väliste krediidikvaliteedi hinnangute hindamise korra kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ ( 1 )

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2016, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid standardse aktsiariski omavahendite nõude sümmeetrilise kohandamisega seotud aktsiaindeksi kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ ( 1 )

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2017, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad euroga seotud valuutade valuutariski kapitalinõude arvutamiseks kasutatavaid kohandamistegureid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ ( 1 )

21

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2018, 11. november 2015, millega tühistatakse kahe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit, mis anti vastavalt rakendusotsusele 2013/707/EL, millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitlevate dumpingu- ja subsiidiumivastaste menetlustega, lõplike meetmete kohaldamise ajaks

23

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2019, 11. november 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

39

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2020, 26. oktoober 2015, millega delegeeritakse nõukogu peasekretärile volitused reisilubade väljastamiseks Euroopa Ülemkogu ja nõukogu liikmetele, Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ametnikele ning muudele teenistujatele ning samuti määruse (EL) nr 1417/2013 II lisas sätestatud eritaotlejatele, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/682/EÜ, Euratom

42

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2021, 10. november 2015, millega määratakse kindlaks Maailma Kaubandusorganisatsiooni ministrite konverentsil Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Libeeria Vabariigi Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ühinemise kohta

44

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2022, 10. november 2015, millega muudetakse kohaldamisaja osas otsust 2008/866/EÜ erakorraliste meetmete kohta, millega peatatakse inimtoiduks ettenähtud kahepoolmeliste molluskite import Peruust (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7669 all)  ( 1 )

45

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 273/14/COL, 9. juuli 2014, Scandinavian Airlinesi rahastamise kohta uue korduvkasutusega laenulimiidi kaudu (Norra) [2015/2023]

47

 

*

EFTA riikide alalise komitee otsus nr 2/2015/AK, 24. september 2015, EMP finantsmehhanismi ajutise komitee loomise kohta aastateks 2014–2021 [2015/2024]

63

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top