EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:283:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 283, 29. oktoober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 283

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
29. oktoober 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1939, 9. oktoober 2015, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Latvijas lielie pelēkie zirņi (KPN)]

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/1940, 28. oktoober 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses tungaltera sklerootsiumide piirnormidega teatavates töötlemata teraviljades ning seiret ja aruandlust käsitlevate sätetega ( 1 )

3

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1941, 28. oktoober 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

7

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1942, 26. oktoober 2015, millega määratakse kindlaks Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Ameerika Ühendriikide taotluse kohta teha WTO eeskirjadest erand, et pikendada AGOA programmi kehtivust

9

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1943, 27. oktoober 2015, millega muudetakse rakendusotsust 2014/909/EL, pikendades väikese tarumardika vastaste kaitsemeetmete kohaldamisperioodi Itaalias (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7330 all)  ( 1 )

11

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1944, 28. oktoober 2015, millega muudetakse rakendusotsust 2012/807/EL, millega kehtestatakse kontrolli ja inspekteerimise eriprogramm seoses pelaagilise kalapüügiga Kirde-Atlandi läänepiirkonna vetes

13

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 303/14/COL, 15. juuli 2014, millega lubatakse Norral teha erandeid teatavatest ühistest lennundusohutuseeskirjadest vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa punktis 66n osutatud õigusakti (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008, 20. veebruar 2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ, muudetud) artikli 14 lõikele 6 [2015/1945]

18

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 545/14/COL, 8. detsember 2014, millega lubatakse Islandil teha erandeid teatavatest ühistest lennundusohutuseeskirjadest vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa punktis 66n osutatud õigusakti (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008, 20. veebruar 2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ, muudetud) artikli 14 lõikele 6, ja tühistatakse kolleegiumi 14. septembri 2014. aasta otsus nr 362/14/COL [2015/1946]

22

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 8. septembri 2014. aasta määruse (EL) nr 960/2014 (millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas) parandus ( ELT L 271, 12.9.2014 )

25

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top