Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:280:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 280, 24. oktoober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 280

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
24. oktoober 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teave allkirjastamise kohta: protokoll Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu juurde, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/1910, 21. oktoober 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III ja V lisa seoses guasatiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal ( 1 )

2

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1911, 23. oktoober 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

16

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1912, 23. oktoober 2015, milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 alusel 2015. aasta oktoobri alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

18

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1913, 18. september 2015, terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioonile (CETS nr 196) Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta

22

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1914, 18. september 2015, terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni (CETS nr 196) lisaprotokollile Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta

24

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1915, 9. oktoober 2015, millega nimetatakse ametisse kaks Regioonide Komitee Hispaania liiget ja kolm Hispaania asendusliiget

26

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2015/1916, 20. oktoober 2015, Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Malis (EUCAP Sahel Mali) panustajate komitee loomise kohta (EUCAP Sahel Mali/3/2015)

28

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2015/1917, 20. oktoober 2015, millega võetakse vastu Šveitsi panus Malis läbiviidavasse Euroopa Liidu ÜJKP missiooni (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/4/2015)

30

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1918, 22. oktoober 2015, millega luuakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) kohaselt haldusabi ja -koostöö süsteem (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7132 all)  ( 1 )

31

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 27. mai 2015. aasta määruse (EL) 2015/845 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses asoksüstrobiini, kloorantraniliprooli, tsüantraniliprooli, dikamba, difenokonasooli, fenpüroksimaadi, fludioksoniili, glufosinaatammooniumi, imasapiku, imasapüüri, indoksakarbi, isoksaflutooli, mandipropamiidi, pentiopüraadi, propikonasooli, pürimetaniili, spirotetramaadi ja trineksapaki jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal) parandus ( ELT L 138, 4.6.2015 )

38

 

*

Nõukogu 14. septembri 2015. aasta rakendusmääruse (EL) 2015/1514 (millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega) parandused ( ELT L 239, 15.9.2015 )

38

 

*

Nõukogu 14. septembri 2015. aasta otsuse (ÜVJP) 2015/1524 (millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega) parandused ( ELT L 239, 15.9.2015 )

39

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top