Help Print this page 

Document L:2015:256:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 256, 1. oktoober 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 256

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
1. oktoober 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1743, 28. september 2015, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Ovos Moles de Aveiro (KGT)]

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1744, 28. september 2015, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Limone di Siracusa (KGT)]

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1745, 30. september 2015, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registris nimetus [Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (GTT)]

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1746, 30. september 2015, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 750/2014, pikendades sigade epideemilise diarröa vastaste kaitsemeetmete kohaldamisperioodi ( 1 )

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1747, 30. september 2015, millega parandatakse määruse (EL) nr 26/2011 (E-vitamiini lubamise kohta kõikide loomaliikide söödalisandina) lisa ( 1 )

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1748, 30. september 2015, millega kehtestatakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandast lõigust taotlusaasta 2015 kohta seoses otsetoetuste ettemaksete suurusega ning pindalapõhiste ja loomadega seotud maaelu arengu meetmetega ning kõnealuse määruse artikli 75 lõike 2 esimesest lõigust seoses otsetoetustega

9

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1749, 30. september 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

11

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2015/1750, 29. september 2015, millega nimetatakse ametisse Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) ELi vägede juhata ning tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2015/607 (Atalanta/5/2015)

13

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1751, 29. september 2015, milles käsitletakse ühe teatava bromadiolooni sisaldava biotsiidi loa tingimusi, mille kohta Ühendkuningriik on edastanud teatise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 36 (teatavaks tehtud numbri C(2015) 6516 all)  ( 1 )

15

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1752, 29. september 2015, millega muudetakse rakendusotsust 2013/426/EL, milles käsitletakse meetmeid, millega hoida ära sigade Aafrika katku viiruse levik liitu kolmandatest riikidest või selliste kolmandate riikide territooriumi osadest, kus selle haiguse esinemine on kindlaks tehtud, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/78/EL (teatavaks tehtud numbri C(2015) 6519 all)  ( 1 )

17

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2015/1753, 30. september 2015, millega kinnitatakse Itaalia osalemine tõhustatud koostöös ühtse patendikaitse loomise valdkonnas

19

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top